Aktuellt

Stort behov inom allmännyttan av bättre beslutsstöd för lågenergihus – projektrapport

Bebyggelsen svarar för en betydande del av energianvändningen och måste drastiskt minskas för att beståndet skall bli långsiktigt hållbart. Samtidigt måste utbyggnadstakten av vår energiproduktion bromsas och enklare ställas om till förnybar energi. Energieffektivt byggande och renoveringsåtgärder är grundläggande för att klara denna omställning, men det krävs mer långtgående åtgärder. Sveriges mål kring energieffektivisering i bebyggelse,…

Nu ansluter sig TaxiKurir till Nollzon

Allt fler företag väljer att ansluta sig till Nollzon för att prioritera elbilstaxi till och från jobbet. Nu ansluter sig TaxiKurir som leverantör för att vara med och möta den ökande efterfrågan. Projektet som leds av Sustainable Innovation har i dagsläget 40 000 anställda anslutna på över 200 företag. – Vi är väldigt glada över att…

Fler nyheter →

Våra evenemang

Alla evenemang →