Aktuellt

Spara_bevara

Tips: Seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader 17/4

Vid årsskiftet avslutades den andra etappen i Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara – energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  Nu hålls seminarier för att belysa resultaten. Konferensen vänder sig till alla som på något sätt arbetar med energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Den kommer att bestå av presentationer av forskningsresultat och hur dessa resultat kan komma…

Hur minskar vi byggprocessens klimatpåverkan? Välkommen till 3 st workshops

Den byggda miljöns energianvändning, inte minst för att värma upp byggnader under förvaltningsfasen, sjunker. IVA och Sveriges Byggindustriers rapport pekar på att energianvändningen och klimatpåverkan från byggfasen motsvarar 50% av fastighetens totala påverkan under 50 års livscykel. Utsläppen från byggprojekt är i samma storleksordning som utsläppen från alla landets personbilar. Sustainable Innovation har i konsortium…

Fler nyheter →

Våra evenemang

Alla evenemang →