DenCity – projektet med lösningar för hållbar tillväxt

Categories: Aktuellt

Hur ska persontransporter och logistiktjänster se ut i våra växande städer? Vi vill ju fortfarande kunna se den klarblåa himlen, beställa matkassen på nätet och få den levererad på ett hållbart sätt utan att salladen har ledsnat. 

DenCity är projektet som utvecklar innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar. DenCity konsortiemöte har precis varit och det händer mycket inom projektets alla sju delområden.

Volvo håller på att utveckla en nollemitterande lastbil för matleveranser som kommer demonstreras tillsammans med Coop och Schenker under 2018, och redan i månadsskiftet mars/april iår kommer både paket och avfallsleveranser via vattenvägar testas i Göteborg. Postnord arbetar tillsammans med ett flertal andra projektparter med hur man kan optimera hemleveranser ytterligare och kommer bland annat testa en smart ”pakethanterare” tillsammans med nya tjänster som utvecklas i projektet.

– Projektet är unikt i sitt slag eftersom vi både tar fram specifika lösningar men även hur de ska fungera tillsammans så att tjänsterna blir användarvänliga för oss invånare, säger Lina, projektledare på CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Projektet är ett samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle, som pågår 2015-2018 och leds av den nationella arena för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Satsningen omfattar ca 20 miljoner kronor där hälften finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och resterande av deltagande parter.

Läs mer om projektet och vilka som deltar här på www.sust.se/projekt/dencity

Roland Elander, Sustainable Innovation

 

 

 

 

 

 

Lina Olsson, Projektledare DenCity på CLOSER vid Lindholmen Science Park

 

 

 

 

Martin Svanberg, SSPA

 

 

 

 

 

Sönke Behrends Chalmers och Mia Edström Stadsbyggnadskontoret Göteborg 

 

 

 

 

 

Linda Andersson, Ramböll & Magda Collado, RISE Viktoria