Miljonprogrammet en gång till – därför driver vi Grön Bostad

Categories: Aktuellt

När 700 000 bostäder ska byggas kan resultatet bli värre än för miljonprogrammet på 1960- och 1970-talet. Då fanns det åtminstone kunskap och planer. Det saknas nu, menar bostadsforskarna Hans Lind och Erik Stenberg.

Så inleds artiken i KTH:s tidning likt debattinlägget i DN-kultur. Erik Stenberg är projektledare i projektet Grön Bostad där KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation och Länsstyrelsen Stockholm samverkar för att möta dessa utmaningar. I projektet ska vi röja hinder och bidra till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, både miljömässigt och socialt. 

Det handlar om att kitta, länka och överbrygga de utvecklingsprojekt som redan pågår samt bilda den plattform som behövs för att sprida goda exempel på hållbar stadsutveckling till omvärlden. 

Om projektet Grön BoStad…
Artikeln i KTH Magazine…
Atrikeln i DN-kultur…