Projekt FTX i miljonprogrammet: Energianvändningen minskade med 24 procent

Categories: Aktuellt

Nya tilluftsdon med ljuddämpning och möjlighet till alternativ utelufttemperatur. Det är två innovationer som prövas i några flerbostadshus i södra Linköping.

Testen av innovationerna ingår i ett projekt som utvärderar nyttan av och möjligheterna att införa FTX (fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning) vid renovering av miljonprogramshus.

Ventilationen i två hyreshus i Kvinneby i Linköping, byggda i slutet av 1960-talet, har uppgraderats från enbart frånluftsystem respektive FT-system.

Mätningarna av energianvändning, fukt, temperatur och koldioxidhalt har sedan jämförts med mätningar från liknande hus utan FTX i området.

– Projektet ger erfarenheter av att installera FTX i låga hus med få lägenheter, där det i dag ofta är på gränsen till olönsamt, säger Jan Kristoffersson, projektchef hos Sustainable Innovation som koordinerat arbetet.

I samband med renoveringen har lägenheterna i det ena huset försetts med nyutvecklade tilluftdon med ljuddämpning.

Anledningen är att boende tidigare klagat på störande ljud från ventilationen. Utvärderingen visar att ljudnivån sänkts efter åtgärderna, vilket uppskattas av hyresgästerna.

Läs hela artikeln i VVS-forum…