Sveriges smartaste elnät på 3:02 min

Categories: Aktuellt

I Uppland driver vi sedan 2014 ett smart elnät där villor hjälper elnätet vid ansträngda förhållanden. I projektet deltar förutom Sustainable Innovation och Upplands Energi tre uppstartsföretag som var och en är ledande inom sina nischmarknader men som aldrig har samarbetat inom samma elnät.

Behovet av att hitta samverkansformer mellan tjänsteleverantörer för smarta elnät blir allt viktigare eftersom det i framtiden inte kommer att vara möjligt att leverera egna system utan samarbete med andra aktörer.

Nu utökas projektet med ytterligare styrning i form av energilager, elbilsladdning och solceller. Den här typen av lösningar är en förutsättning för att vi ska kunna ha mer förnybar el i näten och ett måste för att vi ska ha en stabil energiförsörjning i framtiden. På plats i ett för tillfället blåsigt Uppsala, här är projektet på 3:02 minuter:

 

 

Klicka på bilden för att se Klokels effekt i realtid:

Läs mer om KlokEl och VäxEl…