Upphandling klar: Sustainable Innovation ska i samarbete driva Informationscentrum för hållbart byggande

Categories: Aktuellt

Sustainable Innovation ska tillsammans med Svensk Byggtjänst, Nationellt Renoveringscentrum, RISE, IVL och Sveriges energikontor upprätta och driva Informationscentrum för hållbart byggande. Syftet med Informationscentrum är att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation. Verksamheten kommer att vara igång den första januari 2018.

– Med detta starka och drivna konsortium har vi alla förutsättningar att åstadkomma ett välkänt och kärnfullt informationscentrum. Vi ser fram emot att köra igång, säger Thomas Sundén, VD för Sustainable Innovation.

Boverkets upphandling utgår från regeringsuppdraget att införa ett informationscentrum för hållbart byggande med två ändamål:

• Att främja en ökad energieffektivisering vid renovering.
• Att främja energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

För att fylla dessa ändamål ska Informationscentrum samla in, granska, kvalitetssäkra och sprida information kostnadsfritt till målgrupper inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen.

– Vi är övertygad om att informationscentrum blir en plattform som många i bygg- och fastighetsbranschen kommer att använda sig av för att få en samlad information inför att du ska renovera eller bygga nytt. Helhetssyn och livscykelperspektiv är viktigt i samband med detta, säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket.

Målet är att Informationscentrum ska informera om konkreta åtgärder som målgrupperna kan genomföra för ökad energieffektivisering och hållbarhet i renovering och nybyggnation. Detta ska ske utifrån en objektiv helhetssyn och med hänsyn till:

• Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv inklusive metoder för livscykelanalyser och miljöinformation om byggprodukter.
• Resurseffektivitet ur ett livscykelperspektiv inklusive avfallsförebyggande åtgärder och återanvändning av byggprodukter.
• Ekonomi och lönsamhet ur ett livscykelperspektiv.
• Påverkan på tekniska egenskapskrav.
• Kulturvärden.
• Sociala aspekter, i de fall det är relevant, och åtgärder för att minska negativa konsekvenser.

Verksamheten ska vara igång i januari 2018 och pågår året ut.

 

För ytterligare information kontakta
Thomas Sundén, thomas.sunden@sust.se, 070-944 11 70