Informationscentrum för hållbart byggande – se webbinariet här

Categories: Aktuellt


Den 1 januari gick startskottet för Informationscentrum för hållbart byggande. Efter flera års utredningar och förslag har nu ett centrum inrättats för att främja energieffektivisering vid renovering och att främja energieffektivt byggande. 

Tillsammans med Svensk Byggtjänst, Nationellt Renoveringscentrum, RISE, IVL och Sveriges energikontor är vi i full gång med att skapa förutsättningar för en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande.

Förutsättningar att åstadkomma ett välkänt och kärnfullt informationscentrum med ett så starkt och drivet konsortium är riktigt bra och vi ser fram emot att fylla centrumet med mycket matnyttig information, säger Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation.

Uppdraget från Boverket är att skapa en samlingsplats och sprida kunskap om att bygga mera hållbart. I första hand kommer Informationscentrum för hållbart byggande att finnas till hands digitalt på hemsidan ichb.se för att alla lätt ska kunna söka, läsa och lära var och när man vill.

Verksamheten är nu inledningsvis i en uppbyggnadsfas där materialinsamling och kvalitetssäkring på webben fylls på webben utvecklas efter hand.

Den 24 januari sände Informationscentrum för hållbart byggande ett webbinarium för att presentera sin verksamhet. Du som inte hade möjlighet att titta då kan se webbinariet nu. Här kan du se hela webinariet…


Informationscentrum för hållbart byggande är ett digitalt kunskapsnav. Här hittar du forskning, resultat och erfarenheter som du kan använda för att själv fatta hållbara beslut. Informationscentrum skall främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Informationen är kostnadsfri, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad.

Läs mer på  ichb.se >>