Här hittar du samtliga projekt som vi driver >>

 

Aktuellt

Hederspris går till projekt Laddning från belysningsnätet

Projektet Laddning från belysningsnätet, även kallat Dynamic Grid Control, har fått Transportföretagens hållbarhets-hederspris med motiveringen: På ett kostnadseffektivt sätt vill man möjliggöra för fler att välja fossilfria fordon. Idén bygger på användningen av ny, men också befintlig teknik för att minska utsläppen – inte transporterna. Vi vill snabba på omställningen till mer klimatsmarta transporter och då…

Fossilfri taxiflotta år 2025 – hur når vi dit?

Vägtrafiken står för cirka två tredjedelar av kväveoxidutsläppen, 40 procent av klimatutsläppen och 90 procent av utsläppen av partiklar i Stockholm. Den 27 oktober deltar Roland Elander, projektledare för Nollzon, i ett frukostseminarium hos Taxi Stockholm där problematiken och lösningar diskuteras för att nå en fossilfri transporttjänst år 2025. Talare är: Daniel Helldén, trafikborgarråd (mp), Stockholms…

Fler nyheter →

Våra evenemang

Alla evenemang →