Här hittar du samtliga projekt som vi driver >>

 

Aktuellt

Allmännyttans innovationslabb ska minska bostadssegregationen

Allmännyttan kraftsamlar för ökad sysselsättning, bättre skolresultat, trygghet och stärkt samhällsservice. Sustainable Innovation har tillsammans med SABO initierat ett spännande projekt mot en bättre socialhållbarhet De allmännyttiga bostadsföretagen tar redan idag ett stort socialt ansvar men vi vill och kan göra mer nu när det svenska samhället står inför stora utmaningar. Med projektet vill vi…

Projekt FTX i miljonprogrammet: Energianvändningen minskade med 24 procent

Nya tilluftsdon med ljuddämpning och möjlighet till alternativ utelufttemperatur. Det är två innovationer som prövas i några flerbostadshus i södra Linköping. Testen av innovationerna ingår i ett projekt som utvärderar nyttan av och möjligheterna att införa FTX (fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning) vid renovering av miljonprogramshus. Ventilationen i två hyreshus i Kvinneby i Linköping,…

Fler nyheter →

Våra evenemang

Alla evenemang →