Hederspris går till projekt Laddning från belysningsnätet

Projektet Laddning från belysningsnätet, även kallat Dynamic Grid Control, har fått Transportföretagens hållbarhets-hederspris med motiveringen: På ett kostnadseffektivt sätt vill man möjliggöra för fler att välja fossilfria fordon. Idén bygger på användningen av ny, men också befintlig teknik för att minska utsläppen – inte transporterna. Vi vill snabba på omställningen till mer klimatsmarta transporter och då…

Fossilfri taxiflotta år 2025 – hur når vi dit?

Vägtrafiken står för cirka två tredjedelar av kväveoxidutsläppen, 40 procent av klimatutsläppen och 90 procent av utsläppen av partiklar i Stockholm. Den 27 oktober deltar Roland Elander, projektledare för Nollzon, i ett frukostseminarium hos Taxi Stockholm där problematiken och lösningar diskuteras för att nå en fossilfri transporttjänst år 2025. Talare är: Daniel Helldén, trafikborgarråd (mp), Stockholms…

Upphandling klar: Sustainable Innovation ska i samarbete driva Informationscentrum för hållbart byggande

Sustainable Innovation ska tillsammans med Svensk Byggtjänst, Nationellt Renoveringscentrum, RISE, IVL och Sveriges energikontor upprätta och driva Informationscentrum för hållbart byggande. Syftet med Informationscentrum är att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation. Verksamheten kommer att vara igång den första januari 2018. – Med detta starka och drivna konsortium har vi alla förutsättningar att…

Sveriges smartaste elnät på 3:02 min

I Uppland driver vi sedan 2014 ett smart elnät där villor hjälper elnätet vid ansträngda förhållanden. I projektet deltar förutom Sustainable Innovation och Upplands Energi tre uppstartsföretag som var och en är ledande inom sina nischmarknader men som aldrig har samarbetat inom samma elnät. Behovet av att hitta samverkansformer mellan tjänsteleverantörer för smarta elnät blir allt…

Soldrift Sjöängen – ett unikt energiprojekt som skapar stort intresse

Det blev succé idag när Soldrift Sjöängen invigdes i Askersund. Invigningstalare var Jan Kristoffersson, projektchef för Sustainable Innovation,  VDn för Vattenfall Distribution, Annika Viklund, regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) med flera. Askersund stod i centrum när många kommuner och viktiga personer inom energiområdet var på plats för att få höra mer om det unika energiprojektet som pågår…

Solceller på plats och batterilagret igång – Invigning av Soldrift Sjöängen

Nu startar projektet Soldrift Sjöängen på allvar. Batterilager, elbilsladdning och 374 solpaneler kopplas samman när Askersunds kommun satsar på miljövänlig el och ny teknik.   – Vi har precis fått tekniken på plats och nu planeras testerna som ska pågå i ett år framåt, säger Jan Kristoffersson, projektledare på Sustainable Innovation. Projektet startade i januari…

Sugen på att göra hotellbranschen hållbar?

Sugen på att göra hotellbranschen hållbar? Var med och påverka idéer och projekt med Visita   Visita i samverkan med Sustainable Innovation och Energimyndighetens beställargrupp Belok, bjuder in till seminarier för att gemensamt ta fram utvecklingsidéer som kan effektivisera hotellsektorns energi- och resursanvändning. De bästa förslagen går sedan vidare som underlag för ansökningar om utvecklingsprojekt från…

Kampradstiftelsen släpper forskningsöversikt över Smarta elnät

Smarta elnät är ett hett ämne och ett måste för att vi ska kunna åstadkomma ett hållbart energisystem. Allteftersom andelen förnybar el ökar, växer också behovet av lagring och flexibilitet i energisystemet.    Familjen Kamprads stiftelse gav i uppdrag att ta fram en forskningsöversikt över ”smarta elnät”. Det har tittat på svensk forskning men även…

Nudging – att få människor och företag att agera hållbart

Hur kan vi med hjälp av nudging skapa förändring såväl hos individen som för företaget och för samhället i stort? Måste vi stänga av huvudgator där luftkvaliteten är dålig eller räcker det att visa en dimmig morgonbild från platsen för att vi ska välja en alternativ väg?    Månadens energifrukost handlade om Nudging: Talare: Katharina Paoli från Win…

Intressanta resultat och lärdomar på gång i DenCity

DenCity växer stadigt fram och erfarenheterna från piloterna börjar rulla in. På det senaste konsortiemötet berättade bl.a. Martin Svanberg från SSPA om piloten hållbara leveranser på vattenvägar som nu är avslutad. Se videon där Martin berättar om hur gods- och avfallstransporter på vattnet skulle kunna bli en viktig del av en stads transportlösningar:   Just…