Välkommen till seminarier, debatter och mingel om energi och hållbarhet Teaterskeppet – Visby hamn


43 seminarier – 20 arrangörer – 1 arena

Kom till oss och prata, twittra (#sustify #teaterskeppet) och debattera Hitta till oss >>
Under veckan finns Toyota på plats på kajen med fokus hållbar mobilitet


Måndag 3 juli


Hur hållbar är du? Yoga för medvetenhet om hållbara beteenden

07:30-08:15 i Teatersalongen • White Arkitekter, Sustainable Innovation

För att klara omställningen till ett hållbart samhälle behövs genomgående och hållbara beteendeförändringar. Hur skapar vi detta? Människan måste stå i centrum, och det börjar med dig själv. Testa Yoga som samhällsmotor för ett bättre beslutsfattande. Välkommen till en bra start på dagen!

Nina Borgström, Chef digital design • White arkitekter.


Blockkedjan 2030 – hur kan den nya tekniken forma framtidens samhälle?

08:30-09:30 i Stora matsalen • Kairos Future

Finns det en framtid där ingen längre kan fuska med uppgifter? Den digitala världen har hittills haft problem med att uppgifter ändras, data kopieras och system hackas utan att lämna några spår. Blockkedjan – en ny teknik som skapar digitala bevis på processer, data och identiteter – kan vara lösningen.

Mats Snäll, Lantmäteriet • Johan Toll, Nasdaq • Hrvoje Stancic, InterPARES Trust • Magnus Kempe, Kairos Future.


Elvägar – vad är nästa steg för Sverige?

08:30-09:30 i Lilla matsalen • Siemens

Transporter på det svenska vägnätet är idag beroende av fossila drivmedel, samtidigt ska fordonsflottan vara fossiloberoende 2030. Projektet ELVÄG–GÄVLE är den första elvägen i världen som fungerar i vanlig trafik. Hur går det? Vad är nästa steg? Vad krävs för en storskalig implementering?

Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket • Henrik Henriksson, VD och koncernchef, Scania • Jan Nylander, Projektledare, Region Gävleborg • Anders Åkesson, C, Ledamot, Trafikutskottet • Anders Bylund, Affärsutveckling, Siemens • Mia Odabas, moderator.


Är pendelbåtar utan diesel och utsläpp 
möjliga idag?
10:15-11:00 i Teatersalongen • Sustainable Innovation

Utmaningen för stadsnära sjöfart är dubbel. Dels är den helt beroende av fossilt bränsle och dels är dagens drivlinor inte energieffektiva. Vägtransporterna elektrifieras i stor utsträckning men hur löser vi utmaningarna för sjöfarten i våra städer? Om möjligheterna som utmanar gamla tankesätt.

Kent Björnberg, Lidingö Kommun • Hans Peters, Nacka Kommun • Andreas Westergren, Eurofeeder • Christer Asplund, Fd näringslivsdirektör, Stockholm Stad.


Om Carbon Law och vägkartan till Paris

10:30-11:30 i Stora matsalen • Intel Sweden AB, Stockholm Resiliance Centre (SRC), Sustainable Innovation

Nyligen publicerades Carbon Law, en vägkarta inspirerad av digitaliseringens branta utvecklingskurva som visar hur du, jag, företag och städer med hjälp av digitalisering och förnybar energi kan klara 1,5-gradersmålet. Vi diskuterar lösningarna så att Sverige kan ta ledartröjan!

Owen Gaffney, forskare, Stockholm Resiliance Centre and Future Earth • Johan Falk, Head of change, Intel IoT igintion lab, Intel Sverige • Matilda Gennvi-Gustafsson, Group Sustainability Director Ericsson • Katarina Rolfsdotter, Debattör, författare, talesperson Föräldravrålet och Our Kids Climate.


Digitaliseringens möjligheter och utmaningar för svensk industri
10:30-11:30 i Lilla matsalen • Siemens

Sveriges välfärd hänger på att företagen är framgångsrika utomlands. En smart och digitaliserad tillverkning kan vända trenden och flytta hem produktionen. Vad krävs för att säkra detta? Hur påverkar digitaliseringen nya affärsmodeller? Vad blir konsekvenserna? Går omställningen tillräckligt snabbt?

Eva Lindström, Statssekreterare, Näringsdepartementet • Henrik Henriksson, VD och koncernchef, Scania • Jonas Gustavsson, VD, ÅF • Ewa Ekman, VD, Göteborgs Tekniska College • Göran Persson, Divisionschef, Siemens AB • Mia Odabas, moderator.


Carbon Law fungerar – företag, städer, människor som halverat fossilutsläpp 
visar vägen
11:45-12:30 i Stora matsalen • Intel Sweden AB, Stockholm Resiliance Centre (SRC), Sustainable Innovation

Är det möjligt att halvera utsläppen på tio år och öka välfärd/nytta såsom Carbon Law påvisar? Och att göra det igen och igen? Vi diskuterar vad som verkligen fungerar, hur vi får skarpa politiska mål och tillräckligt många att ställa om för att tippa utvecklingen mot fossilfritt.

Markus Robert, VD, CERO • Johan Falk, Head Intel IoT igntion lab, Intel • Matilda Gennvi-Gustafsson, Group Sustainability Director Ericsson •  Nina Ekelund, Programdirektör, Hagainitiativet • Karin Thomasson, Styrelseordförande, Sveriges Klimatkommuner • Katarina Rolfsdotter, Debattör, författare, talesperson, Föräldravrålet och Our Kids Climate • M.fl.


Batteriproduktion – hållbar miljardindustri med innovativt ekosystem

13:30-15:00 i Stora matsalen • Power Circle, KIC InnoEnergy

Inom en närstående framtid kommer behovet av batterier att öka explosionsartat i kölvattnet av bland annat elbilsboomen och omställningen av energisektorn. Kan en storskalig batteriproduktion bli en motor i att driva innovation och skapa nya produkter och tjänster?

Peter Carlsson, VD, NorthVolt • Magnus Hall, VD, Vattenfall • Robert Larsson, Divisionschef, ABB • Charlotte Bergqvist, Styrelseordförande, Power Circle • Kenneth Johansson, VD, KIC InnoEnergy • Peter Nygårds • Olle Johansson, VD, Power Circle.


Hur kan utveckling av smarta städer bidra till Sveriges klimatmål?
13:45-14:45 i Lilla matsalen • Smart Sustainable Cities, Energimyndigheten

Städer är centrala i arbetet med att skapa ett nollutsläppssamhälle och nå de svenska miljömålen. För en samhällsomvandling krävs att informationsteknologi i städer gör dem smarta och hållbara. Det är fokus för det strategiska innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities, som håller i seminariet.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö Stad • Ann-Sofie Hermansson, Göteborgs Stad • Roger Mogert, Stockholms Stad • Agneta Marell, Umeå universitet • Mikael Anneroth, Ericsson • Margareta Rönngren, Umeå kommun • Claus Popp Larsen, RISE • Amy Rader Olsson, IQ Samhällsbyggnad • Erik Brandsma, Energimyndigheten • Johan Falk, Intel • Åsa Petterson, Scania.


Hur kan digitalisering och nya mobilitetstjänster göra Stockholm världsledande i klimatomställning?

15:00-16:00 i Lilla matsalen • Mistra SAMS, KTH, VTI

Nya tjänster för mobilitet och tillgänglighet kan bidra till att städer når sina klimatmål, genom att minska och förändra transporterna i staden. Hur kan Stockholm utnyttja potentialen som finns i nya tjänster? Debatten arrangeras av forskningsprogrammet Mistra SAMS.

Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Stockholm, MP • Gustav Hemming, Miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd, Centerpartiet • Lena Smidfelt Rosqvist, Forskningschef, Trivector • Anna Kramers, Programchef, Mistra SAMS, KTH • Jonas Åkerman, Programchef Mistra SAMS, KTH.


Win-win-wind – Så blir hela Sverige vinnare på vindkraften!
16:15-18:00 i Stora matsalen • Svensk Vindenergi, DNVGL, Enercon, Eolus, General Electric, Nordisk Vindkraft, OX2, Siemens, Skellefteå Kraft

Stor tillgång till förnybar el och låga elpriser ger Sverige möjligheter att bygga upp en ny grön industri och ett modernare, mer högteknologiskt Sverige. Hur ser win-win-lösningarna ut som minskar klimatpåverkan, bidrar till regional utveckling och stärker Sveriges konkurrenskraft?

Carsten Kestermann, Amazon • Lars Isacsson, kommunalråd Avesta • Magnus Lindgren, The Power Region • Martin Pei, SSAB • Matilda Afzelius, Svensk Vindenergi • Rickard Nordin, C • Lise Nordin, MP •  Hanna Berheim, moderator.

Tisdag 4 juli


Stadens kontrollrum – en möjliggörare för den livskraftiga staden
08:15-09:00 i Teatersalongen • Mälarenergi, ABB, GE, Telia, Västerås stad

Samhället blir känsligare mot störningar. Mälarenergi vill bygga ett motståndskraftigt och hållbart samhälle som kan förutse, hantera och återhämta sig från störningar och kriser. Men vad behövs då? Ta del av Mälarenergis och några av deras samarbetspartners syn på hur de bygger den hållbara staden.

Magnus Hemmingsson, VD Mälarenergi • Johans Söderström, VD för ABB Sverige • Lotta Ljungqvist, CEO GE Nordic • Magnus Leonhardt, Strategichef Telia Sverige • Andreas Weijborn, Trygghet/säkerhetsenheten Västerås stad.


Uppkopplade fastigheter – spara pengar och utsläpp
08:30-09:30 i Lilla matsalen • Siemens

Sveriges kommuner kan i sitt fastighetsbestånd spara cirka 18 miljarder kronor, minska CO2 med ca 6 miljoner ton och 31 TWh över en tioårsperiod. Koppla samtidigt upp fastigheterna, analysera data och optimera ytterligare ger vinster utan risk. Varför agerar inte fler kommuner? Vad behöver hända?

Nina Ekelund, Programdirektör, Hagainitiativet • Ann-Christin Frickner, Styrelseledamot, Klimatkommunerna • Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande, Växjö • Peter Hallberg, Divisionschef, Siemens.


Möten 2030 – hur skapas rum för smarta möten i en relationsintensiv framtid?​
08:30-09:30 i Stora matsalen • Kairos Future, Senab

Är det mötesfria livet en illusion likt det papperslösa kontoret var för 30 år sedan, eller går det att få till mötesmiljöer som ger bättre resultat på kortare tid? Ett alltmer komplext arbetsliv innebär att mer tid läggs på möten; hur skapar man då möten som tar höjd för morgondagens arbetsliv?

Azita Shariati, Sodexo AB • Lena Lid Falkman, Handelshögskolan i Stockholm • Johan Selberg, Senab Services • Erik Herngren, Kairos Future.


Snabbaste byggtakten sedan 60-talet – vad kommer vi att ångra?
10:30-11:15 i Stora matsalen • IQ Samhällsbyggnad

Just nu behöver många tak över huvudet, inte minst unga, nyanlända och äldre. Behovet av ekonomiskt överkomliga bostäder är stort. Vi måste lösa bostadskrisen samtidigt som vi behöver skapa långsiktigt hållbara miljöer. Vad krävs för att vi ska kunna vara snabba och långsiktiga på samma gång?

Linus Johansson, VD Stockholmshem • Anna Sander, huvudprojektledare Rosendal, Uppsala kommun • Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige • Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH • Eva Schelin, VD, IQ Samhällsbyggnad • moderator: Helena Blomqvist.


Vilken roll har elbilen i ett multimodalt resesystem?
10:30-11:45 i Teatersalongen • Clever

Omställningen till ett fossilfritt transportsystem är beroende av valet av drivmedel, tillhörande infrastruktur och kanske även på beteende och sättet vi ser på mobilitet. Ska alla våra resor göras i egen bil eller är det möjligt att kombinera den egna (el)bilen med andra hållbara transportmedel?

Fredrik Nordin, CLEVER • Mikael Kilter, Move About • Gerhard Wennerström, Samtrafiken • Jan Hellåker, Drive Sweden • Anna Kramers, KTH • M.fl.


Hur får vi fler och mer klimatsmarta 
datacenter i Sverige?
10:45-11:45 i Lilla matsalen • Intel Sweden AB

Ericsson, Facebook, Amazon m.fl. bygger datacenter i Sverige. Vi är bäst i världen på bra och klimatsmarta center. Så varför inte 10 gånger fler? Hur ser vi till att användare efterfrågar grön istället för brun datorkraft och hur ser vi till att nästa investeringsvåg hamnar i Norden och Sverige?

Torbjörn Bengtsson, Business Region Stockholm • Johan Falk, Head of change, Intel IoT igintion lab, Intel Sverige • Agnetha Jacobosson, Director Business Region • M.fl.


Ren energi för alla – EU:s lagförslag på 45 minuter
12:15-13:00 i Stora matsalen • Energimarknadsinspektionen

Vad är EU:s lagförslag Ren energi för alla i Europa (Vinterpaketet) egentligen och vad betyder det för den svenska och den europeiska marknaden? Energimarknadsinspektionen (Ei) reder ut begreppen och samtalar med politiker från Energikommissionen, bransch- och kundföreträdare.

Caroline Törnqvist, Energimarknadsinspektionen • Elin Broström, Energimarknadsinspektionen • Karin Tvingsjö, Energimarknadsinspektionen • Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen • Repr. från partierna i Energiöverenskommelsen, bransch-. kundföreträdare.


Hur ska Sverige ladda för elbilsboomen?

12:45-13:45 i Lilla matsalen • Power Circle

Transportsektorn måste till stora delar elektrifieras om Sverige ska nå målet om minskade CO2-utsläpp till 2030. På fordonssidan ser det ljust ut – många bilmodeller är på väg ut på marknaden och elbilsboomen är bara några år bort. Men innan den kan ta fart måste laddinfrastrukturen finnas på plats.

Sven Hunhammar, Miljömålsdirektör, Trafikverket • Karin Waldén, Head of sustainable transports, E.ON • Sten Forsberg, Sverigechef, Volkswagen • Pia Nilsson, Riksdagspolitiker och ledamot i trafikutskottet, Socialdemokraterna • Olle Johansson, VD, Power Circle • Mazdak Haghanipour, Sakkunnig, Power Circle.


Du missar väl inte den 6:e tillväxtsvågen? Svensk hållbar tillväxt och förändringsförmågan
12:45-13:30 i Teatersalongen • Centigo

Den 6:e vågen av tillväxt är hållbar baserad på en digital revolution. Det krävs en stark förändringsförmåga för att maximera möjligheterna. Mellan att avvakta att vara på framkant – vad är Risky Business och vad är Business Sense? Under seminariet presenteras studien Svensk hållbar tillväxt.

Lena Hök, Skandia • Johan Hassel, Global Utmaning • Fredrik Landahl, Fortum Markets • Lars-Göran Andersson, HSB • Ola Alterå, rådgivare energi och cirkulär ekonomi • Daniel Steinholtz, Centigo. M.fl.


Du missar väl inte den 6:e tillväxtsvågen? Ledarskapet som håller i en hållbar affärs(r)evolution
13:45-14:30 i Teatersalongen • Centigo

Den 6:e vågen av tillväxt, pådriven av en digital revolution, måste vara hållbar. I en värld där teknik blir gammal på 6 månader och kraven på hållbarhet ständigt ökar krävs nya typer av företag med ett nytt ledarskap. Hinner de klassiska hierarkiska företagen med eller kommer de att försvinna?

Anders Egelrud, Fortum Värme • Björn Sjöström, Varberg Energi • Johan Waller, Centigo • M.fl.


DecarbHeat – Så når världen 100 procent förnybar energisektor
13:45-15:45 i Stora matsalen • NIBE Energy Systems

Sveriges framsteg inom energiteknik gör exportsuccé internationellt. Sol, vind, värmepumpar och energiåtervinning tränger snabbt bort fossil energiteknik. Hör om teknik i framkant och branschinitiativet DecarbHeat för att nå visionen om 100% fossilfri värme- och kylsektor år 2050.

Martin Forsén, ordförande i EHPA och Manager International Affairs NIBE Energy Systems • Elin Löfblad, Head of Distributed Energy OX2 • Dr Joachim Karthäuser CTO, Climeon.


Kan byggsektorn lösa bostadsutmaningen? Kompetens, konkurrens, energieffektivisering i samverkan
14:45-15:45 i Lilla matsalen • Sustainable Innovation

Sverige har världens högsta byggkostnader men branschen lider även av låg effektivitet, produktivitet, dålig kapacitet och kompetensförsörjning. Flera statligt finansierade byggprojekt söker svar på vilka bolag som kan hjälpa till att lösa dessa utmaningar? Välkommen till seminarium och diskussion!

Petter Jurdell, Chef Fastighetsutveckling, SABO • Thomas Sundén, Projektledare, Effektiv Renovering, VD Sustainable Innovation • Mattias Sippmanne, Företagsrådgivare,  Arbetsförmedlingen Visby • Erik Stenberg, Projektledare Grön Bostad, Arkitekt SAR/MSA KTH.


Miljözon 3 innebär nollutsläpp från all trafik – men hur ska det gå till?
15:30-16:15 i Teatersalongen • Sustainable Innovation

Med de nya miljözonerna blir kravet nollutsläpp för personbilar, bussar och lätta lastbilar, men hur ska det gå till? Nollzon har arbetat för nollutsläpp med de stora taxibolagen under de senaste två åren. Hör om utmaningar, möjligheter och hur vi på bästa sätt kan införa de nya miljözonerna.

Daniel Helldén, Trafikborgarråd, MP, Stockholms stad • Susanna Hurtig, Chef e-mobilitet, Vattenfall • Mats-Ola Larsson, Mobilitetsexpert, IVL • Kristofer Elo, Utredare, Transportstyrelsen • Fredrik Daveby, VD, Motormännen

 

Kan Internet of Things och skarpa politiska mål stoppa luftföroreningarna och rädda liv?
16:30-17:15 i Teatersalongen • Sustainable Innovation

Luftföreningar orsakar 5500 dödsfall per år, varav 1300 kan knytas till trafik. Kan IoT-sensorer runt om i staden leda till mer medborgarengagemang, modigt politiskt ledarskap och skarpa luftkvalitetsmål? Med mätning och publicering av luftkvalitetsdata berör vi fler och skapar förändring.

Ralf Mårtensson, Affärsutvecklingschef, Bosch • Markus Bylund, IT-strateg, Uppsala stad • Katarina Luhr, miljöborgarråd, Stockholm • Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert, IVL • Johan Falk, Head of Intel IoT Ignition Lab, Intel • Roland Elander, Chef för affärsutveckling, Sustainable Innovation.


One Planet Cities – Städer tar täten för en hållbar framtid
16:30-18:00 i Stora matsalen • WWF, Mistra Urban Futures

Med ett globalt klimatavtal på plats behöver vi drastiskt minska våra fotavtryck och samtidigt möjliggöra god livskvalitet. Städer har en nyckelroll. Hur kan svenska kommuner ta ett internationellt ledarskap i klimatomställningen? Hur höjer vi ribban tillsammans? WWFs One Planet City Challenge utmanar kommunerna att ta nästa steg!

David Simon, Director, Mistra Urban Futures • Sabina Andrén, Världsnaturfonden WWF • Margareta Rönngren, Kommunalråd, Umeå kommun • Ulf Kamne, Kommunalråd, Göteborgs stad • Carina Svensson, Kommunalråd, Malmö stad • Maria Gardfjell, Kommunalråd, Uppsala kommun • Bijan Zainali, SKL • Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.


EU:s Vinterpaket – gas eller broms för förnybar energi?
16:45-19:00 i Lilla matsalen • Förnybarhetsrådet

EU:s Vinterpaket kommer att få stor betydelse för utvecklingen av förnybar energi. Hur påverkar regelverket för ”prosumenter” intresset för solel? Vilken betydelse får de nationella energiplanerna? Kommer svenska grödor kunna användas i biodrivmedel? Och hur kan Sverige påverka utformningen?

Cecilia Hellner, Vattenfall • Elina Matson, LRF • Johan Lindahl, Svensk Solenergi • Jakop Dalunde, Europaparlamentet • Malin Strand, Fossilfritt Sverige, moderator.


Att omedvetet ta hållbara beslut – kunskap och teknik räcker inte
19:30-21:30 i Stora matsalen • Intel, White Arkitekter, Sustainable Innovation

Vad gjorde att så gott som hela Sverige sopsorterar? När blir hållbart beteende det självklara? Vi utmanar våra beteenden. Hur kan vi med digitala hjälpmedel få det självklart och roligt att förändra? Välkommen på mingel!

Elin Lydahl, VD, Tom Tits experiment • Katharina Paoli, ordförande, Win Win World & Nudging Sweden • Johan Falk, Head of change, Intel IoT igintion lab, Intel Sverige • Nina Borgström, Director Digital Design & BIM, White arkitekter • Stefan Engeseth, Affärsutvecklare, Sharkonomics • Elise Grosse, Head of Environment, White arkitekter • Joachim Lindborg, Teknisk chef, Sustainable Innovation.

Onsdag 5 juli


Hur kan ett innovationskluster ge stöd till att lösa samhällets hållbarhetsutmaningar?
08:20-09:00 i Lilla matsalen • Sustainable Innovation

Svenska städers hållbarhetsutmaningar kretsar kring klimat, bostäder, sysselsättning, transporter, avfall etc. Hur ser ett innovationskluster ut som kopplar ihop allt detta och formar livsmiljöer där människor och verksamheter kan utvecklas? Hur gör vi verklighet av alla goda initiativ?

Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation • Ola Alterå, Regeringens utredare om cirkulär ekonomi • M.fl.


Skolan 2030 – hur säkerställer vi att skolan lever upp till framtidens mål och krav?
08:30-09:30 i Stora matsalen • Kairos Future och SKL Kommentus

Dagens förskolebarn kliver ut i vuxenvärlden på 2030-talet, in i ett Sverige som kommer att se väldigt annorlunda ut. Och som ställer höga krav på lärmiljöer och utbildning. Har vi tillräckliga försörjningsstrategier för skolan 2030?


Pengarna och/eller planeten?
10:30-12:00 i Teatersalongen • Greenpeace & Nordea

Efter klimatavtalet i Paris och de globala hållbarhetsmålen – vilka förändringar krävs för att finanssektorn ska bli hållbar? I takt med att hållbara lösningar växer fram, inom exempelvis förnybar energi, utgör dessa nya affärsmöjligheter för finanssektorn, men går det tillräckligt snabbt?

Carina Lundberg Markow, Folksam • Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden • Magnus Billing, Alecta • Stina Billinger, Näringsdepartementet • Sasja Beslik, Nordea • Frode Pleym, Greenpeace • Johan Hassel, Global utmaning, moderator.


Stadsutveckling med social hållbarhet i fokus
12:00-12:45 i Stora matsalen • Riksbyggen

Vad behöver vi åstadkomma för att hålla ihop den växande staden? Vilka är de viktigaste ingredienserna i en stadsutveckling som är socialt hållbar? Vi samtalar med tre erfarna bostadsaktörer som rör sig på olika arenor.


Kan digitaliseringen driva fram fler bostäder snabbare?
13:00-13:45 i Stora matsalen • Riksbyggen

Den hastiga samhällsomvandlingen drivs till stor del av digitaliseringen. Utvecklingen av nya stadsdelar och bostadsområden går inte lika snabbt. Hur höjer vi blicken mot framtiden för att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen?

Cattis Carlén, Konceptutvecklare och markstrateg, Riksbyggen • Alf Karlsson, statssekreterare Näringsdepartementet • Anna Eriksson, utvecklingsdirektör Lantmäteriet • Tomas Alsmarker, VD, Nyréns arkitektbyrå • Elin Sjöstrand, regionchef Öst Riksbyggen • Lenita Ericson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande Luleå.


Ska vi bygga bostäder på en gammal 
äppelodling?
14:00-14:45 i Stora matsalen • Riksbyggen

Samtidigt som vi behöver bygga fler bostäder måste vi minska vår påverkan på ekosystemen. Det gör vi bland annat genom att tillföra ekosystemtjänster som gagnar såväl kunder som kommunens invånare. Det går att öka byggandet samtidigt som vi bevarar och maximerar nyttan av grönytor.


Kan Internet of Things (IoT) 
energieffektivisera byggarbetsplatser?
13:45-14:45 i Lilla matsalen • Sustainable Innovation

Energianvändning är hög inom Sveriges byggarbetsplatser men effektiviseringskoncept har svårt att få genomslag på marknaden. Diskutera branschens utmaningar och hur IoT-tjänster och BIG DATA kan leda fram till nya energi- och resurseffektiviseringskoncept för byggarbetsplatser.

Yasmina Merzoug, Projektledare, Sustainable Innovation • Johan Falk, Chef, Intel IoT Ignition Lab • Lars Celsing, Regionchef, Cramo AB • Joachim Lindborg, teknisk chef, Sustainable Innovation • Thomas Sundén, VD och projektledare, Sustainable Innovation, moderator.


Vilken funktion har hyresrätten på 
framtidens bostadsmarknad?
15:00-15:45 i Stora matsalen • Riksbyggen

Är hyresrätten en underskattad boendeform, och i så fall varför? Spelar det någon roll vem som äger bostaden? Och hur påverkar det kommunens utveckling?

Therese Berg, Riksbyggen • Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen • Emma Persson, Boendeekonom SBAB • Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd Stockholm • Carl-Johan Hansson, AO Fastigheter Riksbyggen.


Behövs en nationell testbäddsportal för 
digitaliserat samhällsbyggande?
15:45-16:45 i Lilla matsalen • Sustainable Inovation

Finns det samordningsbehov av landets demo- och innovationsplattformar? Hur uppnås rätt effekter av initiativen när antalet testbäddar snart överstiger 200st? Diskussion om samordning för att förenkla test, verifiering, optimera nyttjandet och snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer.

Filip Kjellgren, VD och projektledare, Vinnova Testbädd Sverige • Olle Samuelsson, Forsknings- och innovationsstrateg, IQ Samhällsbyggnad • Pia Sandvik, VD, RISE • Östen Ekengren, vice VD, IVL • Petra Dalunde, Programchef, Urban ICT Arena • Saga Hellberg, Branschutvecklare, Byggherrarna • Thomas Sundén, VD och projektledare, Sustainable Innovation, moderator.


Fokus på äldre – är det lösningen på 
bostadsmarknadens problem?
16:00-16:45 i Stora matsalen • Riksbyggen

Att planera och bygga rätt bostäder för äldre skapar inte bara högre livskvalitet och ökad rörlighet. Det skapar även vinster för samhället i stort. Vi för ett samtal om samhällsekonomi och välfärdsekonomi i samverkan.

Cattis Carlén, Konceptutvecklare och markstrateg, Riksbyggen • Lena Micko, ordf, SKL • Elias Aguirre, kommunalråd Linköping • Christina Rogestam, ordf SPF el • Fredrik von Platen SPF • Christina Tallberg, PRO • Håkan Liljeblad, Riksbyggen.


3GW effekt för en spottstyver? 
Effekteffektivisering i praktiken
16:50-18:00 i Teatersalongen • Sustainable Innovation

Hanteringen av effekt i elnäten håller helt på att ta över från frågan om energi. Efterfrågeflexiblititet, leveranssäkerhet och resurstillräcklighet är komplicerade begrepp som skär över reglerade monopol och avreglerad elhandel. Kommer marknaden att hålla och vilka nya regleringar måste till?

Björn Berg, CEO, Ngenic • Björn Jernström, CEO, Ferroamp • Patrik Lindergren, CEO, Chargestorm • Elon Strömbäck, Analytiker, Energimarknadsinspektionen • Rémy Kolessar, Forskning och innovation, Energimyndigheten • Catarina Nauclér, R&D manager, Fortum / Forum smarta elnät.

Torsdag 6 juli


Analogt och digitalt 2030 – var går gränsen?
08:30-09:30 i Stora matsalen • Kairos Future

När allt digitaliseras, från innovationsprocesser till marknadsföring och försäljning, och företagens kärna i större grad blir digital, måste organisationerna ta ställning till hur de ska få omställningen att fungera. Och kommer IT-funktionen vara överflödig i en helt digitaliserad framtid?


Behöver energimarknaden nya styrmedel?
08:30-09:30 i Lilla matsalen • Sustainable Innovation

Hittills har våra mål och styrmedel på energimarknaden främst handlat om att effektivisera energianvändningen, men då utan hänsyn till när effektiviseringen sker. Är det dags för nya styrmedel som är mer träffsäkra i att underlätta framväxten av ett 100 % förnybart energisystem?

Elon Strömbäck, Energimarknadsinspektionen • Jan Kristoffersson, Projektchef, Sustainable Innovation • Björn Gustavsson, Göteborg Energi • Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige • Ulrika Jardfelt, Eon • Anna Wolf, Power Circle.


Spillvatten – den sista oexploaterade 
energiresursen?
10:15-11:15 i Stora matsalen • Sustainable Innovation

Vem kunde tro att spillvattnet är värt guld? Med nära nollenergikraven täpper vi till de sista energiläckagen i fastigheter och då återstår bara spillvattnet där energin bokstavligen rinner ut. Hur tar vi hand om energin utan att öka underhållskostnaderna? Hur kan du hitta guld i din fastighet?


Solenergi i Sverige – absolut! Eller? Om solens roll i omställningen

12:00-13:15 i Stora matsalen • Sustainable Innovation

Solceller är en viktig del av Sveriges energiomställning, det budskapet ser vi överallt. Det är kanske också det energislag som vi har mest positiva känslor inför. Det är även ett energislag som genererar mycket debatt och speciallösningar. Var med och påverka vilken väg Sverige skall ta.

Lise Nordin, MP • Johan Öhnell, Solkompaniet • Johan Lindahl, Svensk solenergi • Mari-Louise Persson, Riksbyggen • Anna Wolf, Power Circle.

Fredag 7 juli


Digitalisering för delande – vad rör det miljön?
11:00-12:00 i Lilla matsalen • CESC vid KTH

Delningsekonomi handlar om att dela bland annat ytor och saker istället för att äga. Vilken typ av delande medför mest miljönytta? Hur kan vi med hjälp av digitalisering och politik puffa konsumtionen ditåt? Vilka är riskerna med delande ur ett miljöperspektiv? Hur kan de undvikas?

Per Bolund, MP • Martin Ådahl, C • Åsa Minoz, ModigMinoz • Magnus Lindwall, Telia Company • Anna Kramers, KTH MISTRA SAMS. Mattias Höjer, KTH Centre for Sustainable Communications.

 

Save

Save