Lägg till i din kalender 2017-11-23 09:30 2017-11-23 12:00 Europe/Stockholm Energieffektiva hotell – Workshop

Sugen på att göra hotellbranschen hållbar? Var med och påverka idéer och projekt med Visita – det lönar sig att spara energi   Visita i samverkan med Sustainable Innovation och Energimyndighetens beställargrupp Belok, bjuder in till seminarier för att gemensamt ta fram utvecklingsidéer som kan effektivisera hotellsektorns energi- och resursanvändning. De bästa förslagen går sedan vidare…

Södra Hamngatan 53, Göteborg

Energieffektiva hotell – Workshop

  • 09:30-12:00
  • Södra Hamngatan 53, Göteborg

Sugen på att göra hotellbranschen hållbar?

Var med och påverka idéer och projekt med Visita
– det lönar sig att spara energi

 

Visita i samverkan med Sustainable Innovation och Energimyndighetens beställargrupp Belok, bjuder in till seminarier för att gemensamt ta fram utvecklingsidéer som kan effektivisera hotellsektorns energi- och resursanvändning. De bästa förslagen går sedan vidare som underlag för ansökningar om utvecklingsprojekt från och med 2018.

 

Göteborg 23 november kl. 9.30-12.00 (avslutas med gemensam lunch för de som önskar)
Anmäl dig här!

 

Det finns många ekonomiska fördelar med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder, två exempel är att en verksamhet med låga utsläpp är mycket mer kostnadseffektiv än andra och det andra är att det ökar konkurrenskraften. Det finns ett stort urval av bra teknik på marknaden och dessutom flera goda exempel på hotell som har blivit energieffektiva vilket vi kommer att berätta mer om på seminariet.

Seminarierna genomförs på tre platser i landet och du är med och väljer vilka områden som är viktiga och ska diskuteras. När du anmäler dig kan du antingen ange ett område som du vill diskutera kring eller välja ut vad som intresserar dig bland ämnen som:


Verksamhetsutveckling, t.ex.

* Nya avtalsmodeller mellan fastighetsägare och hotelloperatör
* Mallar/checklistor/kravspecifikationer för inköp av utrustning, tjänster och entreprenader
* Mätning/uppföljning för återkoppling till personal och gäster
* Skräddarsydda personalutbildningar för olika behov

Utvecklad gästsamverkan för minskat footprint, t.ex.
* Gästernas klimatsmarta resa till och från hotellet
* Minska matsvinnet
* Minskad energi- och vattenanvändning
* Återkoppling till gäster

Teknikutveckling, t.ex.
* Energi- och resurseffektiva spa-avdelningar
* Värmeåtervinning från avloppsvatten
* Behovsstyrning av ventilation/värme/kyla
* Belysningsstyrning
* Solenergi och energilager, tillämpningar för hotellverksamheter


Seminariet innehåller:


Kort presentation

Resurseffektiva hotell – erfarenheter från Sverige och Europa

  • Jan Kristoffersson, projektchef och Nigel Claridge, projektledare för initiativet neZEH, Sustainable Innovation samt Mikael Ahlström, ÅF

Visitas vision och satsning på hållbar hotellnäring

  •  Sara Sundquist, Livsmedels- och hållbarhetsstrateg och Vendela Häll, Branschjurist, Visita

Finansiering och stöd från Energimyndigheten

  • Energimyndigheten 

Hotellägare berättar om sina erfarenheter från resurs- och energieffektivisering

  • Björn Jonzon, Stora Brännbo i Sigtuna, Maria Pålsson, Grand Hotel i Lund, med flera


Workshop

Identifiering av relevanta områden

Gruppdiskussioner om behov och utmaningar


Lunch

Gemensam diskussion om ideér och projekt


Fika

Summering av fokusområden för utveckling och plan för projektformering

 

*Hotellnäringen är den sektorn näst efter sjukhussektorn som förbrukar mest energi i Europa. Det är ett av skälen till att Europakommissionen lägger stor vikt vid att sektorn energieffektiviseras och att mer förnybar energi används inom näringen. Det är bra både för klimatet i stort och för hotellägaren i synnerhet.


Bakom projektet står Sustainable Innovation, Visita och Energimyndighetens beställargrupp Belok. Till grund för dessa seminarier ligger EU-projektet Nearly Zero Energy Hotels som uppmärksammades av EU-kommissionen med sina pilothotell och arbete med att energi- och resurseffektivisering av hotell i Europa. I Sverige var pilothotellen St. Clemens och Stora Brännbo. Läs mer om projektet…