Lägg till i din kalender 2017-09-28 08:30 2017-09-28 09:30 Europe/Stockholm Frukostseminarium: Nudging – att få människor och företag att agera hållbart

Nudging – att få människor och företag att agera hållbart Hur kan vi med hjälp av nudging skapa förändring såväl hos individen som för företaget och för samhället i stort? Måste vi stänga av huvudgator där luftkvaliteten är dålig eller räcker det att visa en dimmig morgonbild från platsen för att vi ska välja en alternativ väg?  Anmäl…

Barnhusgatan 3, Stockholm

Frukostseminarium: Nudging – att få människor och företag att agera hållbart

  • 08:30-09:30
  • Barnhusgatan 3, Stockholm

Nudging – att få människor och företag att agera hållbart


Hur kan vi med hjälp av nudging skapa förändring såväl hos individen som för företaget och för samhället i stort? Måste vi stänga av huvudgator där luftkvaliteten är dålig eller räcker det att visa en dimmig morgonbild från platsen för att vi ska välja en alternativ väg? 


Anmäl dig här!


 

En nudge kan beskrivas som en vänskaplig knuff i rätt riktning. Genom att arrangera valsituatio­nen med hjälp av beteendevetenskapliga insikter kan man uppmuntra och påminna människor om att göra mer hållbara val. Ny teknik och kunskap i all ära men hur får vi människor att i slutänden välja de hållbara alternativen? Hur gör vi det lätt att göra rätt?

Välkommen till frukostseminarium med Katharina Paoli, ordförande i A Win Win World och initia­tivtagare till Nudging Sweden. Nätverket lyfter nudging som metod för att konkret och mätbart visa beteendeveten­skapens påverkan för en mer hållbar framtid. Katharina är även medlem i Climate Reality Leadership Corps – Al Gore’s globala nätverk av ledare som tagit sig an klimatfrågan.

 

Från klockan 8.00 serverar vi frukost och vid 8.30 startar seminariet.


Varmt välkommen!

 


Sedan 2016 koordinerar Sustainable Innovation ett innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen som är delfinansierat av Energimyndigheten och bl.a. inkluderar våra frukostseminarier och workshops. Här bryter vi traditionellt stuprörstänkande, invanda mönster och skapar en kreativ miljö för energi- och resurseffektiva innovationer och samarbeten.