Lägg till i din kalender 01/28/2014 :00 01/28/2014 :00 Europe/Stockholm Hållbarhetsdagarna 28-29 jan

Hållbarhetsdagarna 2014 – Vad får framtiden kosta?   Under två halvdagar, Susts Hållbarhetsdagar, samlas politiker, experter, entreprenörer och beslutsfattare för att dela tankar och innovationer med fokus på 
hållbarhet. Välkommen till rappa debatter och djupgående analyser med bland andra Nyamko Sabuni, Per Bolund, Ola Alterå och Maria Wetterstrand. Pris inklusive stor mingelbuffé: 1 650 kr, ex moms. ANMÄL DIG HÄR! _ _ _…

Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104

Hållbarhetsdagarna 28-29 jan

  • Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104

Hållbarhetsdagarna 2014 – Vad får framtiden kosta?

 

Under två halvdagar, Susts Hållbarhetsdagar, samlas politiker, experter, entreprenörer och beslutsfattare för att dela tankar och innovationer med fokus på 
hållbarhet. Välkommen till rappa debatter och djupgående analyser med bland andra Nyamko Sabuni, Per Bolund, Ola Alterå och Maria Wetterstrand. Pris inklusive stor mingelbuffé: 1 650 kr, ex moms.

Talare Hållbarhetsdagarna Sust

ANMÄL DIG HÄR!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

PROGRAM

28-29 JANUARI

13.00 Dag 1 Kaffe och registrering

Moderator: Bo Dahlbom

 

13.30 Levande stad

Nu samlas mänskligheten i allt större städer. Hur ska städerna planeras? Hur ska de försörjas? Utmaningarna är många. Hur gör vi framtidens städer till levande och hållbara boplatser?

Med bland talarna finns Ola Alterå, fd. statssekreterare, Anita Aspegren, Energimyndigheten, Anders Roth, Trafikkontoret i Göteborg, Åsa Domeij, Axfood, Lars Nilsson, Trafikverket, Björn Sigurdsson, Uppsala kommun och Stefan Fölster, Reforminstitutet.

 

15.30 Kaffe och bulle

 

16.00 Politiska utmaningar – Vad gör vi åt klimatriskerna?

Den globala uppvärmningen pågår, koldioxidutsläppen ökar och vi går en osäker framtid till mötes. Hur ska vi möta uppvärmning, översvämningar, torka, naturkatastrofer, massiva folkvandringar? Hur ser det ut i världen vid nästa sekelskifte?

Med bland talarna finns Maria Wetterstrand, fristående grön samhällsdebattör och skribent, Per Bolund, Riksdagsledamot (MP), Per Ankersjö, Stockholms stad (C), Tomas Rudin, Stockholms stad (S) och Cecilie Tenfjord-Toftby, Riksdagsledamot (M).

 

18.00 Buffé och innovationsmingel
Med spännande entreprenörer från några av företagen i Susts innovationskluster.

 

08.00 Dag 2 Kaffe och bulle

 

08.30 Energieffektivisering 2050

IVA:s energieffektiviseringsprojekt kommer med spännande resultat. Här får vi veta vad tjänstesektorn kan göra, hur stor potentialen är för energieffektivisering inom sektorn, vilka hinder som finns och vad som krävs för att frågan ska hamna på ledningen och ägarnas bord.

Med bland talarna finns professor Lars Bergman, Fredrik Lagergren, KTH, Inger Mattsson, Scandic, Nyamko Sabuni, ÅF, Karin Byman, ÅF, Pär Larshans, Max, Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, Per-Arne Rudbert, Humlegården och Björn O. Nilsson, IVA.

 

10.30 Kaffe och smörgås

 

11.00 Företagens ansvar

Vad gör företagen för att möta klimathotet? Vi får exempel på hur företag arbetar med energieffektivisering och hur de tänker om sitt ansvar och sina möjligheter att bidra till en hållbar värld. Bl. a. presenteras projekten ”Riksbyggens renoveringsverkstad”, ”Hållbara Hökarängen”, ”Lätta elfordon” och ”Intelligent energianvändning”.

Med bland talarna finns Nyamko Sabuni, ÅF, Annika Ramsköld, Vattenfall, Mari Broman, Riksbyggen, Ingela Lindh, Stockholmshem, Lotta Brändström, Göteborg Energi, Patrik Björkman, Maingate och Bengt Dalström, Toyota.

 

12.30 Avslut

 

*Foto (Maria Wetterstrand): Fredrik Hjerling