Workshop Digitong 2 – tekniklösningar för sensorsystem i betong

  • 09:00-12:00
  • Barnhusgatan 3, Stockholm


Välkommen till den andra workshopen – Digitong

Betong är ett av våra viktigaste byggmaterial och är nödvändigt för att bygga såväl hus- som anläggningskonstruktioner. Samtidigt ses digitalisering och trådlösa sensorer som en viktig del för att utveckla byggprocessen. Eftersom betong förekommer i nästan alla typer av byggprojekt är det önskvärt att öka kunskapen om hur tekniken kan förbättra betongbyggandet både vad gäller produktivitet, kvalitet och miljö.

Cementa har därför i samarbete med Sustainable Innovation tagit initiativ till att etablera ett forum för att diskutera behovet och nyttan av sensorer i betongkonstruktioner.  

Syfte med workshopen

Syftet med denna workshop är att från tekniksidan hitta lösningar som kan lösa de problem och behov vi har identifierat från den första workshopen. Vi bjuder in tvärvetenskapligt för att föda in nya idéer till befintligt branschfolk 

Mer information kommer inom kort…


Läs mer om projekt Digitong >>