Lägg till i din kalender 2017-04-26 09:00 2017-04-26 12:00 Europe/Stockholm Workshop Digitong – behov & nytta av sensorer i betongkonstruktioner

Välkommen till den första workshopen – Digitong   Betong är ett av våra viktigaste byggmaterial och är nödvändigt för att bygga såväl hus- som anläggningskonstruktioner. Samtidigt ses digitalisering och trådlösa sensorer som en viktig del för att utveckla byggprocessen. Eftersom betong förekommer i nästan alla typer av byggprojekt är det önskvärt att öka kunskapen om…

Barnhusgatan 3, Stockholm

Workshop Digitong – behov & nytta av sensorer i betongkonstruktioner

  • 09:00-12:00
  • Barnhusgatan 3, Stockholm

Välkommen till den första workshopen – Digitong
 

Betong är ett av våra viktigaste byggmaterial och är nödvändigt för att bygga såväl hus- som anläggningskonstruktioner. Samtidigt ses digitalisering och trådlösa sensorer som en viktig del för att utveckla byggprocessen. Eftersom betong förekommer i nästan alla typer av byggprojekt är det önskvärt att öka kunskapen om hur tekniken kan förbättra betongbyggandet både vad gäller produktivitet, kvalitet och miljö.

Cementa har därför i samarbete med Sustainable Innovation tagit initiativ till att etablera ett forum för att diskutera behovet och nyttan av sensorer i betongkonstruktioner.  

 

 

 


 

Syfte med workshopen

Syftet med denna workshop är att identifiera vilka behov av mätningar  och (informationsinsamling) som finns vad gäller byggande och förvaltning av betongkonstruktioner. Vår ansats i denna workshop är att vi vill hitta de intressenter och aktörer som i brukar- skedet och i byggskedet ser problem och behov som skulle kunna lösas med olika former av digitalisering och mätning. Detta  genom sensorsystem som sätts in redan under byggskedet.

Vi vill i denna workshop inte diskutera så mycket teknik och lösningar utan i första hand fokusera på de problem och behov som vi kan hitta i de organisationer som du representerar som deltagare. Fokus är på betongens hela värdekedja (planering – bygget – brukarskede – återanvändning). Vi tänker oss även applikationer inom hus och anläggningsbyggande.

 

Workshopens innehåll:

Introduktion – perspektiv från bygg och förvaltning

• Joachim Lindborg, Teknisk chef, Sustainable Innovation
• Robert Larsson, Cementa
• Mats Emborg, Forsknings- och utvecklingschef Betongindustri, Prof. Konstruktionsteknik, Luleå Tekniska Universitet

Fika

Diskussionspunkter under ledning av Sustainable Innovation

• Byggskede
• Brukarskede


Läs mer om projekt Digitong >>