Bilel

Sparar per år:

1 560 000 kWh
133 000 kg COe

Potential per år:

27 000 000 MWh
2 300 000 ton COe

Energy in mind

Sparar per år:

277 kWh
176 kg COe

Potential per år:

1 100 000 MWh
720 ton COe

Den hållbara skolstaden

Sparar per år:

1 230 000 kWh
473 000 kg COe

Potential per år:

6 600 000 MWh
3 300 000 ton COe

Riksbyggens renoveringsverkstad

Sparar per år:

300 000 kWh
108 000 kg COe

Potential per år:

10 000 000 MWh
3,8 milj ton COe

Sustainable hotel

Sparar per år:

500 000 kWh
323 000 kg COe

Potential per år:

200 000 MWh
131 000 ton COe

Avancerad styrning för utomhusbelysning

Sparar per år:

13 000 kWh
9 000 kg COe

Potential per år:

69 000 MWh
47 000 ton COe

Elbilstaxi & Nollzon

Sparar per år:

1 515 000 kWh
698 000 kg COe

Potential per år:

606 000 MWh
279 000 ton COe

Fullelektrisk godsdistribution

Sparar per år:

419 000 kWh
76 000 kg COe

Potential per år:

245 000 MWh
240 000 ton COe

InterCityLog

Sparar per år:

161 000 kWh
50 000 kg COe

Potential per år:

8 000 MWh
2 500 ton COe

Nya samverkansmodeller på energimarknaden

Sparar per år:

600 000 kWh
402 000 kg COe

Potential per år:

1 000 000 MWh
766 000 ton COe