Bilel

Sparar per år:

1 565 000 kWh
133 000 kg COe

Potential per år:

27 000 000 MWh
2 300 000 ton COe

Energy in mind

Sparar per år:

277 kWh
176 kg COe

Potential per år:

1 100 000 MWh
720 ton COe

Den hållbara skolstaden

Sparar per år:

1 230 000 kWh
473 000 kg COe

Potential per år:

6 600 000 MWh
3 300 000 ton COe

Riksbyggens renoveringsverkstad

Sparar per år:

300 000 kWh
108 000 kg COe

Potential per år:

10 000 000 MWh
3,8 milj ton COe

Sustainable hotel

Sparar per år:

500 000 kWh
323 000 kg COe

Potential per år:

200 000 MWh
131 000 ton COe

Avancerad styrning för utomhusbelysning

Sparar per år:

13 000 kWh
9 000 kg COe

Potential per år:

69 000 MWh
47 000 ton COe

Nollzon

Sparar per år:

11 422 000 kWh
3 503 000 kg COe

Potential per år:

1 038 356 MWh
318 421 ton COe

Fullelektrisk godsdistribution

Sparar per år:

419 000 kWh
76 000 kg COe

Potential per år:

245 000 MWh
240 000 ton COe

InterCityLog

Sparar per år:

197 000 kWh
64 000 kg COe

Potential per år:

44 600 MWh
14 535 ton COe

Nya samverkansmodeller på energimarknaden

Sparar per år:

600 000 kWh
402 000 kg COe

Potential per år:

1 000 000 MWh
766 000 ton COe

Elbilstaxi

Sparar per år:

Se Nollzon kWh
Se Nollzon kg COe

Potential per år:

643 781 MWh
197 421 ton COe

Nearly Zero Energy Hotels

Sparar per år:

2 278 000 kWh
155 000 kg COe

Potential per år:

1 168 750 MWh
410 837 ton COe

Värmeåtervinning i miljonprogrammet

Sparar per år:

12 000 kWh
1 000 kg COe

Potential per år:

4 825 800 MWh
526 012 ton COe

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Sparar per år:

12 000 kWh
8 000 kg COe

Potential per år:

180 047 MWh
122 916 ton COe

Minskad klimatpåverkan från byggprocesser

Sparar per år:

0 kWh
0 kg COe

Potential per år:

1 200 000 MWh
382 854 ton COe

Bygglogistik i Norra Djurgårdsstaden

Sparar per år:

263 000 kWh
104 000 kg COe

Potential per år:

290 000 kWh
104 ton COe

Ett bilfritt år

Sparar per år:

12 000 kWh
1 000 kg COe

Potential per år:

917 952 000 kWh
299 004 ton COe

Avancerad värmestyrning

Sparar per år:

3 000 kWh
44 000 kg COe

Potential per år:

3 429 250 MWh
757 864 ton COe

Samlastning Norra Djurgårdsstaden

Sparar per år:

12 000 kWh
1 000 kg COe

Potential per år:

44 600 MWh
211 690 ton COe

Effektstyrning Skeppsholmen

Sparar per år:

0 kWh
0 kg COe

Potential per år:

0 kWh
2 444 ton COe

VäxEl

Sparar per år:

0 kWh
0 kg COe

Potential per år:

0 kWh
0 ton COe

KlokEl

Sparar per år:

595 000 kWh
402 000 kg COe

Potential per år:

1 233 511 MWh
766 419 ton COe

 

 

 

 

De projekt som inte har mätbar påverkan eller på annat sätt inte har kunnat kvantifierats står inte utskrivna här. För mer information om dessa, kontakta Lovisa Bengtsson.