Går du i renoveringstankar?
Vill du ha tips, råd och stöd för att renovera hållbart?

Det finns mycket energi att spara för dig som ska renovera, ofta med bättre inomhusklimat och andra förbättringar som följd. Dessutom blir huset mer klimatsmart. Just nu tar vi fram ett webbverktyg som är till för att hjälpa dig som ska renovera. Välkommen på tre seminarier där du får konkreta tip, råd inför din renovering!

Bakom satsningen står kommunens energi- och klimatrådgivare, BeSmå, Energimyndigheten, Villaägarna, WSP, Sustainble Innovation m.fl

 

Välkommen till 3 seminarier i Effektiv renovering

Seminarierna är kostnadsfria och anmälan till respektive kommun hittar ni här under.

 

Karlstad 3/10, 18/10, 7/11 kl 18.00-20.00
Anmäl dig här!


Umeå
 18/10, 25/10, 1/11 kl. 18.30-20.30
Anmäl dig här!


Stockholm
17/10, 24/10 och 31/10 18.30-20.30
Anmäl dig här!


Seminarierna innehåller följande moment:

Kortare föreläsning  inkl. något/några teknikområden (se nedan)

  • Grundläggande presentation om energianvändningen i småhus
  • Var används energin i ett genomsnittligt småhus
  • Energistatistik – insamling och tolkning
  • Strukturerat arbetssätt för energieffektivitet av befintliga system

Genomgång av en del av den digitala småhusguiden

  • Första tillfället: samla in data om sitt eget småhus, göra energikalkyl och värdera energieffektiviseringsåtgärder
  • Andra tillfället: upphandling av en eller flera åtgärder
  • Tredje tillfället: uppföljning av genomförda åtgärder

Frågor och utbyte av erfarenheter

 

Teknikområden (fyra stycken väljs ut av deltagarna)

Takrenovering och solenergi – Ventilation och inomhusmiljö – Åtgärder för fönster och dörrar – Åtgärder för fasad/ytterväggar – Åtgärder för golv och källare – Styr- och reglerteknik – Uppvärmningsformer

Läs mer om deltagande parter och projektet…

 

Seminarierna är öppna för alla småhusägare och kostnadsfria men anmälan krävs. I ett nästa steg finns möjlighet att få ytterligare hjälp i renoveringsfasen.


Bakom projektet står: Sustainable Innovation, BeSmå, Vattenfall, WSP Sverige AB, Folksam, SBAB, Villaägarna, Sveriges Byggindustrier, Swedisol, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Trä-och möbelföretagen (TMF), Glasbranschföreningen, Byggnadsvårdsföreningen, Byggvarubedömningen, Energikontor Skåne samt ett 40-tal energi-och klimatrådgivare. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.