Hållbarhetspris går till projekt Laddning från belysningsnätet och Älskade stad/InterCityLog

Categories: Aktuellt

Projektet Laddning från belysningsnätet, även kallat Dynamic Grid Control, har fått Transportföretagens hållbarhets-hederspris med motiveringen: På ett kostnadseffektivt sätt vill man möjliggöra för fler att välja fossilfria fordon. Idén bygger på användningen av ny, men också befintlig teknik för att minska utsläppen – inte transporterna.

Vi vill snabba på omställningen till mer klimatsmarta transporter och då är en viktig del är att etablera en tillgänglig infrastruktur för elfordon på ett kostnadseffektivt sätt, säger Jan Kristoffersson, projektchef på Sustainable Innovation.

Jury

Juryn bestod av Catharina Elmsäter-Swärd, tidigare infrastrukturminister och nuvarande ordförande på Drive Sweden, Magnus Jäderberg, godsstrateg på trafikkontoret i Göteborg, Stefan Edman, biolog och författare, Leif Zetterberg, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet och egen företagare på Övergrans jordbruk och Daniel Boman, journalist och redaktör för magasinet Aktuell Hållbarhet.

Priset delas ut av samarbetsorganisationen Transportföretagen och vinnare var samarbetet Älskade stad, även detta ett projekt sprunget ur Sustainable Innovations projektverksamhet, i det här fallet forskningsprojektet InterCityLog.


Hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset riktar sig till personer och organisationer som är verksamma inom transportsektorn som har visat vägen mot en mer hållbar utveckling ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter.

Projektet Laddning från belysningsnätet gick ut på att använda det befintliga belysningsnätet för att installera laddning av elfordon. Projektet var ett samarbete mellan Sustainable Innovation, Vattenfall Elanläggningar, Binar Elektronik, Askersunds kommun och Länsstyrelsen i Örebro. Energimyndigheten har delfinansierat projektet.

InterCityLog och Älskade stad är projektet som har åstadkommit en ny typ av samlastning av gods och avfall till och från kontorsbyggnader i Stockholm city. Unikt är att elfordonen ersätter både sopbilar och tunga distributionslastbilar med mindre fordon och färre transporter. Tidigare har gods och återvinning hanterats i helt separata flöden. Vinsterna utöver radikal energieffektivisering är färre tunga fordon i staden, mindre trängsel, utsläpp och buller. Projektet var ett samarbete mellan Stockholm stad, Sustainable Innovation, Ragn-Sells, Bring, iTid och KTH.


Läs mer

Läs mer om InterCityLog och Älskade stad…

Läs mer om Laddning från belysningsnätet…