Testbäddsportalen invigs med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Categories: Aktuellt

Portalen för testbäddar som bidrar till framtidens smarta samhälle

 

Att kunna testa teknik, tjänster eller produkter innan de tas i bruk på marknaden i så kallade testbäddar blir allt viktigare. Nu har swedishtestbeds.com invigts, testbäddsportalen för digitaliserat samhällsbyggande, som ska ge en överblick över befintliga testbäddar på området i Sverige. Portalen invigdes 31 maj av Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

 

De senaste åren har användningen av begreppet testbädd ökat i Sverige. En testbädd är en miljö där man kan testa nya tekniker i en kontrollerad, simulerad eller verklig användarmiljö, innan man tar produkten eller tjänsten vidare ut på marknaden. Fram till idag har det dock inte funnits någon överblick av befintliga testbäddar, vilket gör att det lätt kan ske dubbelarbete, då man inte vet vilka tester som redan är på gång på marknaden.

– Vi har idag många testbäddar men de är inte tillräckligt kända och samordnade. Jag tror att swedishtestbeds.com kommer att bidra till en bättre överblick och samordning av befintliga testbäddar, så att våra svenska innovationer snabbare kommer ut på marknaden och kan bidra till effektivare processer, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

– Med Swedishtestbeds bygger vi viktig infrastruktur för testbäddar i vårt program men också för många andra satsningar inom digitalisering och hållbart samhällsbyggande. Portalens möjlighet att koppla samman viktiga aktörer och initiativ bidrar starkt till våra effektmål i programmet, säger Olle Samuelson från programledningen för Smart Built Environment.

– Swedishtestbeds syftar till att utveckla samverkan, korsbefruktning och effektivt nyttjande av Sveriges testbäddar inom digitaliserat samhällsbyggande och med detta bidra till att snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer inom området, säger Thomas Sundén från Sustainable Innovation, projektledare för swedishtestbeds.

Testbäddsportalen är kopplad mot molnlösningen Envirobase, Sveriges största databas över svenskt kunnande, företag och referensobjekt inom miljöteknik och hållbar stadsutveckling, som är utvecklad av IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Den här testbäddsportalen är det som behövs för att ge effektiv matchning mellan behovsägare och testbäddsägare för att sporra nya idéer. Den kommer även kunna bidra till att idéer förädlas i olika projekt, samt säkerställa att rätt testbädd används i varje situation och att de utnyttjas fullt ut, säger Johan Strandberg från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Om Sverige AB vill stanna kvar i digitaliseringens framkant måste vi börja förstå hur saker och ting hänger ihop och tillgängliggöra dem för alla aktörer och intressenter i innovationsekosystemet. Testbäddsportalen är en viktig pusselbit i detta arbete. Vi har byggt den i modulform så att fler moduler kan kopplas på därigenom kan vi på sikt få ett allt tydligare och tillgängligare innovationsekosystem. Det är smart och hållbart, säger Petra Dalunde, Programchef på Urban ICT Arena.

 

Bakgrund

Finansiärer

Projektet Testbäddsportalen har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Projektgrupp
Projektgruppen består av Sustainable Innovation, IVL Svenska Miljöinstitutet, Byggherrarna, Urban ICT Arena, WSP och Edenvik.

Referensgrupp
Projektets referensgrupp har utgjort löpande stöd i utvecklingen av swedishtestbeds: KTH Live-in Lab, Johanneberg Science Park, RISE, Lantmäteriet, Trafikförvaltningen, SABO, Skanska, Riksbyggen, Lindholmen Science Park, HBV, ÅF, Akademiska hus och Vinnova.

Utveckling genom samarbete
Följande aktörer har genom workshops bidragit till utvecklingen av swedishtestbeds: KTH, Infrasweden 2030, Teknikföretagen/Produktion2030, KTH Live-In Lab, Elbil 2020, ElectriCITY Stockholm, Smartare Elektroniksystem, HSB, IoT Sverige, RE:Source SIP, White, BioInnovation, Chalmers Tekniska Högskola, Swerea IVF, Business Region Göteborg, Business Region Stockholm, Smart Housing Småland, BeLivs, RISE Samhällsbyggnad Hållbara Energisystem.

 

Kontaktpersoner

Thomas Sundén, projektledare
Sustainable Innovation
thomas.sunden@sust.se
0709-44 11 70

Marcus Lind, kommunikation och press
IVL Svenska Miljöinstitutet
Marcus.lind@ivl.se
010-788 68 67

Besök portalen på swedishtestbeds.com