Samarbetsprojektet Grön BoStad Stockholm är med på Järvaveckan, 14 – 17 juni

Categories: Aktuellt

Grön BoStad Stockholm är med på Järvaveckan, 14 – 17 juni

Välkommen till Grön BoStads tält

Hos oss kan du lära dig mer om hur Stockholm kan bygga grönare, smartare och bättre.

  • prata med oss om bostäder och integration
  • se hur bostadsområden ändras om utbildningsnivån eller hälsoläget blir bättre – eller sämre
  • testa hur klimatsmart du är

*****

Program i tältet:

Torsdag 14/6: Läget i länet – Länsstyrelsens rapport om bostadsmarknaden, presenteras.

Fredag 15/6: IVL Svenska Miljöinstitutet visar webbverktyget: klimatkontot.

Lördag 16/6: Seminarium kl 16: Hur utvecklar vi bostadsområden för att öka integrationen? Se nedan. Samtalet fortsätter i vårt tält efteråt.

Söndag 17/6: KTH berättar om olika forskningsprojekt för gröna lösningar i och runt bostäder.

 

Alla dagar får du testa bostadsanalysen Södertörnsmodellen som är byggd på plattformen Gapminder.

 

Fredag och söndag finns KTH:s forskare Tord Af Klintberg på plats för att samtala och coacha entreprenörer och företag kring deras varumärke.

 

Söndag träffar du också Sverige Bygger Nytt som jobbar för jämställdhet och mångfald i byggbranschen.

*****

Lördag 16 juni, kl 16:00 16:45 seminarietält 2

Hur utvecklar vi bostadsområden för att öka integrationen?

Kom och lyssna på ett spännande samtal om hur vi kan utveckla bostadsområden. Vilka kvaliteter har det som byggdes på 1960- och 70-talen?

Vi kommer att diskutera frågor som:

  • Sättet vi bygger i dag, hur påverkar det integrationen?
  • Vad betyder det för utvecklingen av bostadsområden om nyproduktion går före renovering?
  • Vilka goda exempel finns?

Samtalsledare är Erik Stenberg, arkitekt, projektledare för Grön BoStad Stockholm och tidigare boende i Tensta.

 

Panel:
Britta Blaxhult, mark- och förvärvschef Einar Mattson AB
Monica Fundin Pourshahidi, bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen
Marcel Moritz, ansvarig social hållbarhet, Huddinge kommun
Paulina de los Reyes
, professor Stockholms universitet, som bland annat skrivit om Husbykravallerna

*****

Grön BoStad Stockholm – om att bygga grönare, smartare och bättre.
Ett av målen för Grön BoStad är att minska segregationen. Fyra organisationer samarbetar: IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen i Stockholm och Sustainable Innovation.
www.gronbostadstockholm.se