Stor satsning på Allmännyttans Innovationslabb för minskad segregation

Categories: Aktuellt

Stor satsning på Allmännyttans Innovationslabb för minskad segregation

 

Med stöd från Vinnova startar nu det praktiska arbetet med Allmännyttans Innovationslabb. Ett tvåårigt projekt som ska utforma metoder och verktyg för bostadsbolag och andra som vill bidra till en positiv samhällsutveckling och motverka segregation.

I slutet av 2017 blev det klart att initiativet får stöd inom ramen för Vinnovas arbete med sociala innovationer. Stödet avser projektet Allmännyttans Innovationslabb, vars mål är att utveckla och nationellt sprida modeller, metoder och verktyg för att fler ska kunna motverka segregation.

– Allmännyttan tar redan idag ett stort samhällsansvar lokalt. Med Allmännyttans Innovationslabb har vi en unik chans att ta tillvara på den kompetensen och erfarenheten för att sedan sprida den nationellt. Vi startar nu arbetet med att samla in goda exempel från allmännyttan och andra, pågående projekt eller projekt som är i startgroparna. Varje projekt, varje erfarenhet och varje lärdom bidrar på så sätt till något större, säger Anna Kanervo, projektansvarig på SABO.

Allmännyttans Innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet stöds av Vinnova och har som mål att utveckla metoder och sprida dessa nationellt så att fler kan göra mer. Under två år kommer fyra innovationslabb att genomföras i Sverige.

– Det här projektet har potential att göra stor skillnad och vi ser fram emot arbetet som ligger framför oss. Vi vill skapa en kunskapsbas och underlätta för alla som vill engagera sig och bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Yasmina Ganse, projektledare på Sustainable Innovation.

Här kan du läsa mer om Allmännyttans Innovationslabb och dela med dig av ditt goda exempel.

 

Kontakt: Yasmina Ganse, 070-398 22 26, yasmina.ganse@sust.se, projektledare på Sustainable Innovation