Sustainable Innovation tilldelas världspriset ISGAN Award of Excellence för projekt VäxEl

Categories: #klok_el #väx_el,Aktuellt,projektblog

Sustainable Innovation tilldelas ISGAN Award of Excellence för arbetet med smarta elnät

 

För vårt projekt Växlande effektreglering (VäxEl) tilldelas vi idag ISGAN Award of Excellence. Priset går till det projekt som på bästa sätt främjar energiomställningen och möjliggör nyttjandet av mesta möjliga mängd förnybar energi i elnätet. 

Projektet kopplar ihop elbilsladdning, solceller, energilagring och inkluderar även värmepumpar som styrs i Upplands energis elnät. Arbetet med installationer av energilager och elbilsladdning pågår för fullt och i vintras kunde höga effekttoppar, som är problematiska för nätet, styras bort och ge utrymme för mer förnybar el. Dessutom innebar det minskade kostnader för både nätbolag och kunder.

 

För att öka andelen förnybar energi och för ett mer flexibel energisystem är utveckling av nya tekniska lösningar viktigt. Det är därför väldigt glädjande att se de framsteg som svenska företag gör internationellt och jag gratulerar Sustainable Innovation till utmärkelsen som bekräftar att de är världsledande på sitt område, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

 

Priset delas ut av det internationella organet International Smart Grid Action Network (ISGAN) under världens två största energiministermöten Clean Energy Ministerial och Mission Innovation som just nu pågår i Köpenhamn och Malmö. Under mötet samlas energiministrar från världens främsta energinationer samt företrädare för näringsliv, forskning, civilsamhället och internationella organisationer, för att tillsammans påskynda omställningen till hållbar energi. Årets tema för ISGAN-tävlingen är ”Smart Grids for Flexibility”.

 

Vi startade arbetet 2014 och resultaten är ännu bättre än förväntat. Att få det här priset visar att vi är på rätt spår både när det gäller de svenska och internationella utmaningarna, säger Joachim Lindborg, projektledare på Sustainable Innovation.

 

Projektet VäxEl drivs av Sustainable Innovation, som jobbar för hållbar samhällsutveckling, Ngenic som utvecklar styrsystem för vattenburen värme, elnätföretaget Upplands Energi, Chargestorm som levererar laddboxar, Ferroamp som levererar energihub och batterilager och stiftelsen Stuns. Energimyndigheten delfinansierar projektet.

 

 

Kontakt: Joachim Lindborg, 070-644 22 70, joachim.lindborg@sust.se

www.iea-isgan.org/awards
www.sust.se/Vaxel, #Väx_El