Torsdag i Almedalen

Categories: Aktuellt,Uncategorized

Sista dagen på Hållbarhetsarenan.

Onsdagen klarades galant av med cirka 700 gäster, 12 seminarier och utfrågningar och en massa värme och sol. Kristdemokraternas Lars-Axell Nordell och Miljöpartiets Gustav Fridolin blev utfrågade och utvärderade på vår klimatintervju som vi gör tillsammans med Klimatriksdagen och Miljö & Utveckling.    

Idag kommer 4 seminarier att hållas av oss på Sustainable Innovation. Det första handlar om hållbara mobilitets- och leveranstjänster i täta städer klockan 10.15. Vi kommer även anordna expertlunch där vi utvärderar veckan och bjuder på lunch klockan 12.00 och samtidigt fast i en annan del av båten kommer vi att hålla seminarium om lätta elfordon. Klockan 14.15 håller vi vårat sista seminarium i Almedalen för det här året och det kommer handla om klimartsmart betong och byggprocess.

Vi kommer även anordna de två sista politikerutfrågningarna och de partier som är kvar är Liberalerna och Sverigedemokraterna. Liberalerna kommer vara här 15.30 och Sverigedemokraterna kommer vara 16.15. Om du inte kan se det på plats så sänder Miljö & utveckling alla utfrågningar live från deras hemsida.

Resten av schemat ser ut såhär:

TORSDAG 5 JULI

Kan branscher, städer och människor som halverar klimatutsläppen bli en global idé? (Carbon Law)

Världen behöver halvera utsläppen vart 10:e år och det behövs ledare som gör det än snabbare. Tekniken för den första halveringen finns. Hur kan fler företag, industrier, städer och människor bli planetskötare? Hur kan det bana väg för goda och starka policies? Kan digitaliseringen bli en motor?

Tid och plats: 5 juli, 08.30 – 09.30, med frukost i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Darja Isaksson, Digital Strateg, tillträdande chef Vinnova • Johan Falk, Chef Carbon Law Accelerator, Senior Innovation Fellow, Stockholm Res Centre, Future Earth • Anders Wijkman, Ordförande, Romklubben Climate-KIC • Stefan Henningsson, Senior rådgivare klimat, energi & innovation, WWF • Tomer Shalit, CEO, MapLauncher • Pernilla Bergmark, Forskningsledare, Ericsson • Catarina Rolfsdotter-Jansson, Moderator, föreläsare, författare, Rolfsdotter AB

ARRANGÖR: Future Earth, Johan Falk, WWF, Ericsson, MapLauncher
______________________________________________

Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos

Hur ser dagens och morgondagens framgångsrika ledarskap ut? Och hur samspelar ledning med organisation, strategi och kultur? Finns det någon universalformel för framgång, eller måste varje organisation hitta sin egen väg anpassad till exakt det landskap som den lever i?

Tid och plats: 5 juli, 08.30 – 09.30, med frukost från 08.00 i Stora matsalen.

MEDVERKANDE: Per Nordenstam, VD, Sobona • Daniela X Eriksson, HR-chef på Skatteverket • Stefan Hollmark, VD, Telge • Mats Lindgren, VD, Kairos Future

ARRANGÖR: Kairos Future
______________________________________________
Hållbara mobilitets- och leveranstjänster i täta städer – kan vi växla upp?

Lokala myndigheter står inför stora utmaningar kring digitalisering, förtätning och utveckling av städer. Hållbarhet och en levande stadsmiljö ska matchas med behovet av mobilitets- och leveranstjänster. Hur växlar vi upp från pilotprojekt till bred implementering?

Tid och plats: 5 juli 10.15 – 11.15 i Stora matsalen

MEDVERKANDE: Kent-Eric Lång, vice vd, RISE • Viktoria, Malin Andersson, chef för internationellt & utveckling, Trafikkontoret Göteborgs stad • Arne Andersson, nordisk ehandelsrådgivare, Postnord • Amanda Baumgartner, godsstrateg, Trafikkontoret Stockholm • Robin Billsjö, godsstrateg, Trafikkontoret Stockholm • Roland Elander, moderator, Sustainable Innovation • Lina Olsson, moderator, DenCity, CLOSER

ARRANGÖRER: Göteborgs Stad, Stockholms stad • Postnord, CLOSER vid Lindholmen Science Park • Sustainable Innovation, RISE Viktoria
______________________________________________
Luncha med experter på Hållbara städer – nyckelfrågorna under Almedalsveckan?

Almedalen är en av de viktigaste forumen för hållbar förändring. Välkommen till expertlunchen där vi summerar seminarier, uttalanden och viktigaste lärdomar från veckan under en välsmakande lunch på skeppet. Vad var nyckelfrågorna, vad tar vi med oss och framförallt vad händer nu?

Tid och plats: 5 juli, lunch 12.00 – 13.00 i Stora matsalen

MEDVERKANDE: Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen • Olga Kordas, programchef, Viable Cities • Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad • Anders Nordstrand, vd, SABO • Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation • Helena Paulsson, head of urban development, ÅF • Niklas Svensson, marknadsfokus- och utvecklingsansvarig hållbar stadsplanering, White arkitekter

ARRANGÖRER: Sustainable Innovation • Riksbyggen • Viable Cities, IQ Samhällsbyggnad • SABO • ÅF • White Arkitekter
______________________________________________
Så löser vi hela problemet med trafik i täta städer – Lätta elfordon

Utmaningen i våra täta städer är inte bara utsläpp och fossilt bränsle i fordonen. När vi får eldrivna och även självkörande fordon kvarstår eller kanske till och med ökar problemet med trängsel. Hur kan lätta elfordon bli en viktig del av lösningen för att göra den nödvändiga omställningen?

Tid och plats: 5 juli, 12.00 – 13.00 i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Roland Elander, Projektledare, Sustainable Innovation

ARRANGÖRER: Sustainable Innovation
______________________________________________
Digitong, klimatsmart betong i byggprocessen eller smartare byggprocess till betongen – går det?

I samhällsbyggnadssektorn står betongen för den absolut största miljöpåverkan. Genom hela byggprocessen finns det en enorm potential att minska påverkan men det händer inte – varför? Hur kan vi låsa upp potentialen? Räcker det med goda exempel eller kan vi få kravställare att kräva mer effektivitet?

Tid och plats: 5 juli, 14.30 – 15.30 i Lilla matsalen

MEDVERKANDE: Joachim Lindborg, cto, Sustainable Innovation • Robert Larsson, Cementa

ARRANGÖRER: Sustainable Innovation • Cementa
______________________________________________
Från Paris till Visby: Klimatintervju med Liberalerna

Klimatfrågan är brännhet men vad vill Liberalerna egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Vi frågar ut dem om deras handlingsplaner för att ge väljarna klarhet och sätta klimatarbetet i fokus.

Tid och plats: 5 juli, 15.30 – 16.00 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Lars Tysklind, ledamot miljö- och

jordbruksutskottet, Liberalerna • Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling

ARRANGÖRER: Klimatriksdagen • Sustainable Innovation • Miljö & Utveckling
______________________________________________
Från Paris till Visby: Klimatintervju med Sverigedemokraterna

Klimatfrågan är brännhet men vad vill Sverigedemokraterna egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Vi frågar ut dem om deras handlingsplaner för att ge väljarna klarhet och sätta klimatarbetet i fokus.

Tid och plats: 5 juli, 16.15 – 16.45 i Teatersalongen

MEDVERKANDE: Martin Kinnunen, ledamot miljö- och jordbruksutskottet, Sverigedemokraterna •Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling

ARRANGÖRER: Klimatriksdagen • Sustainable Innovation • Miljö & Utveckling

Vi ses!

Under hittar du lite bilder från gårdagen