Frukostseminarium: Att engagera brf-styrelser till klimatsmarta åtgärder

Categories: Aktuellt

Att engagera brf-styrelser till klimatsmarta åtgärder

Tid: 21 februari, kl. 8.00-9.30
Plats: Barnhusgatan 3, Stockholm
Talare: Jörgen Lööf och Rickard Dahlstrand, ElectriCity samt moderator Thomas Sundén, Sustainable Innovation

 Följ det live här: youtube.com/user/sustsustify

Hur får man bostadsrättsföreningar att vidta lönsamma energi- och klimatåtgärder? Hammarbysjöstad 2.0 involverar 50 bostadsrättsföreningar för att bland annat minska energianvändningen med 50 procent i området. Hur gör man för att skapa engagemanget?

Välkommen till ett frukostseminarium där Jörgen Lööf och Rickard Dahlstrand från initiativet ElectriCITY berättar om hur man jobbar med boende och styrelser i Sjöstaden. De kommer även att berätta om hur de skapar engagemang hos de som fortfarande är passiva, om de som deltog på frivilliga energimöten men sedan inte genomförde några åtgärder fastän det var lönsamt och om samarbetet med industrin i området.

Vi avslutar med en diskussion om både lösningarna och fallgropar att undvika. Från klockan 8.00 serverar vi frukost och vid 8.30 startar seminariet.

Välkommen hälsar vi på Sustainable Innovation!