Innovationsupphandling för styrning av utomhusbelysning

Categories: Aktuellt

Nu publicerar vi tillsammans med Haninge kommun, Stockholms stad, Sundsvalls kommun, Tekniska verken i Linköping, Trafikverket, Täby kommun och Västerås stad en innovationsupphandling  för styrning av utomhusbelysning.

Upphandlingen ska leda fram leverantörsoberoende kommunikationsgränssnitt för behovsstyrd belysning av i första hand gång- och cykelvägar.

Länk till upphandlingsunderlag: www.tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmtqwlkmx
Registrering (kostnadsfritt) hos TendSign krävs för att få del av underlaget.

Lär mer om projektet >>