Positiv utvärdering av vårt innovationskluster EnResa

Categories: Aktuellt

Energimyndigheten har utvärderat innovationsklustret EnResa som Sustainable Innovation har koordinerat sedan juli 2016. Utvärderingen rekommenderar Energimyndigheten ett fortsatt stöd till verksamheten och skriver:

”Sammanfattningsvis ser vi via utvärderingen att den verksamheten som byggts upp inom EnResa har en stor potential för att bidra till energi- och resurseffektivisering samt att den metod för projekthantering som utvecklats även framöver bör användas och vidareutvecklas.”

Hela rapporten hittar du här: www.sust.se/wp-content/uploads/2019/02/EnResa-Ett-innovationskluster.pdf