Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag

Categories: Aktuellt

I och med samarbetet med KTH i projekt GrönBoStad publicerades idag en artikel om samarbetet. Målet med projektet är att bidra till en mer kostnadseffektiv, klimat- och energieffektiv renovering av äldre bebyggelse. Det behöver också göras på ett sätt som är socialt hållbart.

Sustainable Innovations del i arbetet är att hjälpa beställare och företag att mötas. Detta genomförs tillsammans med SABO, allmännyttans bransch- och intresseorganisation, och deras inköpsfunktion HBV.

”Vi försöker få beställare att bli mer intresserade av innovationsupphandling och de små och medelstora företagen av att vilja och kunna gå in i en upphandling, berättar Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation.”

Läs hela artikeln på KTH:s hemsida och mer om projektet här.