Upphandlingsträff för sol-leverantörer

Categories: Aktuellt

Grön BoStad Stockholm, Sustainable Innovation och HBV bjuder in till

Upphandlingsträff för sol-leverantörer

Välkommen till en lysande förmiddag kring upphandling och det nya dynamiska inköpssystemet (DIS) för solenergi med HBV och Sustainable Innovation.

För att förenkla för sina medlemmar att göra bra upphandlingar kring solenergi beslutade sig HBV att starta ett DIS som kommer att lanseras under våren och för att stötta ytterligare har ett stödprogram som skapar upphandlingsunderlag tagits fram. Tillsammans innebär dessa en förhoppning om en ökad beställarkompetens och ett enklare arbete för de leverantörer som kvalificerat in sig till DISet.

Inför lanseringen vill vi ge alla leverantörer en möjlighet att få titta på och få stöd i hur DISet och stödprogrammet fungerar. DISet ger också goda möjligheter för mindre bolag att vinna upphandlingar och vi kommer därför också ha ett utbildningspass om vad man bör tänka på som mindre bolag i en upphandlingssituation.

När? 31 januari, 9.00-12.30
Var? Sustainable Innovation, Barnhusgatan 3, Stockholm

 

Program

9:00 – Välkomna
9.15 – Hur ökar man sina chanser att vinna en upphandling

Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult, berättar om hur man som mindre företag kan jobba för att öka sina chanser att vinna upphandlingar
Fika

10.45 Genomgång av underlagsverktyget och Sol-DISet

Lovisa Bengtsson, Sustainable Innovation och Ville Gruner, HBV, visar de framtagna verktygen.
Ca 11.45 Lunch och fritt snack

Meddela oss (info@sust.se ) om du har några kostpreferenser eller inte hinner delta i lunchen.

Utbildningen är gratis, men utebliven närvaro debiteras med självkostnadspris för mat och lokaler.

 

Träffen är en del av Grön BoStad Stockholm, ett samverkansprojekt som bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Samverkar gör IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen i Stockholm och Sustainable Innovation. www.gronbostadstockholm.se