Välkommen på en eftermiddag om avloppsvärmeväxlare

Categories: Aktuellt

Välkommen på en eftermiddag om avloppsvärmeväxlare


Välkommen till en inspirerande eftermiddag om avloppsvärmeväxlare som outnyttjad resurs för energieffektivisering. Dagen riktar sig till alla beställare som vill veta mer om möjligheterna med tekniken och hur man ska tänka vid upphandling.


När?
20 februari, kl. 13.00
Var? WSP, Arenavägen 7, Stora hörsalen, T-bana Gullmarsplan

Program:
13.00 Roland Jonsson – WSP och Lovisa Bengtsson – Sustainable Innovation, hälsar välkommen
13.30 Redovisning av prestandamätning av avloppsvärmeväxlare för en villa eller lägenhet
14.15 Paus
14.30 Jörgen Wallin redogör för hur avloppsvärmeväxlare fungerar ihop med värmepump
15.15 Hur ställer man krav vid upphandling på avloppsvärmeväxlare?
16.00 Summering och avslut


Anmälan senast 17 februari på följande länk:
 https://bit.ly/2HS9f4p
Utbildningen är gratis, men utebliven närvaro debiteras med självkostnadspris.

 

Grön BoStad Stockholm – om att bygga grönare, smartare och bättre.
Grön BoStad Stockholm är ett samverkansprojekt som bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Samverkar gör IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen i Stockholm och Sustainable Innovation. www.gronbostadstockholm.se