Nu ska det bli lätt för fastighetsägare att installera elbilsladdning

Trots klara mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 går omställningen trögt. En anledning anses vara oron för bristen på laddmöjligheter. Många fastighetsägare vill möta efterfrågan men vet inte hur det ska ske på ett hållbart sätt.   Det är anledningen till att ett nytt projekt nu startar för att lyfta fram tydliga och hållbara affärsmodeller för…

Fossilfri taxiflotta år 2025 – hur når vi dit? På plats med trafikborgarrådet och Taxi Stockholm

Vägtrafiken står för cirka två tredjedelar av kväveoxidutsläppen, 40 procent av klimatutsläppen och 90 procent av utsläppen av partiklar i Stockholm. Roland Elander, projektledare för Nollzon, deltar med bl.a. Stockholm stads miljöborgarråd, Daniel Helldén när Taxi Stockholm nu sätter ribban med målet att vara en fossilfri transporttjänst 2025. Nu rullar 30 nya elbilar ut på…

Framtidens material – en riktigt intressant affär

Det pratas mycket om cirkulära system och bioekonomi, men vad innebär det? Finns det ett andra liv i den varan du just slängt och hur många ton material ligger i träda på kontoret och i garderoben? Materialval och återvinning spar otroliga mängder energi men det gäller att göra det till en affär.  Materialens påverkan på miljön,…

Vår strategiska rådgivare Ola Alterå utsedd till kanslichef vid klimatpolitiska rådet

Regeringen har utsett Ola Alterå, strategisk rådgivare på Sustainable Innovation, tidigare VD, till kanslichef för det klimatpolitiska rådet. Grattis Ola! Regeringen inrättar med start den 1 januari 2018 ett klimatpolitiskt råd, som en del av det klimatpolitiska ramverket. Klimatpolitiska rådet är ett tvärvetenskapligt och oberoende expertorgan med bred kompetens som ska granska och bedöma hur den…

Tips! Informationsmöte för utlysningen ”Making Cities Work”

Den 25 oktober anordnar Vinnova tillsammans med Energimyndigheten ett informationsmöte inför den kommande utlysningen ”Making Cities Work”. Utlysningen riktar sig till aktörer som genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt vill tackla en urban utmaning tillsammans med parter från andra europeiska länder. Förutom information om utlysningen och aktiviteter framåt kommer det även att ges utrymme efter mötet att diskutera idéer…

Hållbarhetspris går till projekt Laddning från belysningsnätet och Älskade stad/InterCityLog

Projektet Laddning från belysningsnätet, även kallat Dynamic Grid Control, har fått Transportföretagens hållbarhets-hederspris med motiveringen: På ett kostnadseffektivt sätt vill man möjliggöra för fler att välja fossilfria fordon. Idén bygger på användningen av ny, men också befintlig teknik för att minska utsläppen – inte transporterna. Vi vill snabba på omställningen till mer klimatsmarta transporter och då…

Frukostmöte för SME-företag som jobbar med hållbara städer (26 okt)

Grön BoStad Stockholm, Energiforsk och Smart City Sweden berättar om möjligheter för SME-företag att utveckla affärer, teknik och hållbara städer den 26/10. Syftet med Grön BoStad Stockholm är att bidra till hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen och att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi genom att undanröja hinder för tillväxt i små och medelstora företag. Detta…

Fossilfri taxiflotta år 2025 – hur når vi dit?

Vägtrafiken står för cirka två tredjedelar av kväveoxidutsläppen, 40 procent av klimatutsläppen och 90 procent av utsläppen av partiklar i Stockholm. Den 27 oktober deltar Roland Elander, projektledare för Nollzon, i ett frukostseminarium hos Taxi Stockholm där problematiken och lösningar diskuteras för att nå en fossilfri transporttjänst år 2025. Talare är: Daniel Helldén, trafikborgarråd (mp), Stockholms…

Över 300 Installerade system, Sveriges smarta(ste) elnät

Under hösten har vi nått över 300 installerade system inom projektet klokel. Vi har gjort 4 dagar där vi haft en installatör på plats som kan hjälpa till och det som är svårast än när installationerna till utegivarna är dolda som på dessa bilder. Då behöver vi hjälpa kunderna med installationen. Men det är ändå…

Upphandling klar: Sustainable Innovation ska i samarbete driva Informationscentrum för hållbart byggande

Sustainable Innovation ska tillsammans med Svensk Byggtjänst, Nationellt Renoveringscentrum, RISE, IVL och Sveriges energikontor upprätta och driva Informationscentrum för hållbart byggande. Syftet med Informationscentrum är att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation. Verksamheten kommer att vara igång den första januari 2018. – Med detta starka och drivna konsortium har vi alla förutsättningar att…