Stort intresse på Energitinget

Så är två dagars Energiting avslutat. För Susts del var det stora intresset för såväl vår utställningsmonter som vår egen heldagssession mycket glädjande. Sessionen introducerades av Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger som talade om problem och möjligheter med energieffektivisering.

Nytt projekt: Från ord till handling

På energitingets sista dag presenterades Susts senaste projekt: Från ord till handling. Projektet, som är ettårigt, ska ta fram nya samarbets- och affärsmodeller för att energieffektivisera de två största fastigheter där banken SEB bedriver verksamhet i Sverige: Bankhusen vid Sergels torg och Rissne.

Ulla Hamilton på Sust

Stockholms miljöborgarråd Ulla Hamilton (M) besökte på tisdagen Sust, som frukosttalare. Hon talade på temat Stockholms miljöhuvudstadsår 2010 och berättade om bakgrunden till att Stockholm, i kamp med åtskilliga andra städer i EU vann titeln som Europas första miljöhuvudstad.

Per Bolund (MP) första frukosttalare

Miljöpartiets energipolitiske talesman Per Bolund var först ut som frukosttalare på Sust. Inför ett 20-tal åhörare berättade han om sin och miljöpartiets syn på vad som egentligen hände under klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december, varför det inte blev något avtal och vad som kan göras för att nå framgång framöver.

Maingate nytt medlemsföretag

Företaget Wireless Maingate, en av världens ledande oberoende M2M-leverantörer, är sedan årsskiftet nytt medlemsföretag i Sustainable Innovation. Maingate är specialiserat på M2M, det vill säga maskin-till-maskin-kommunikation. M2M handlar om att trådlöst koppla samman utrustning, produkter och maskiner, något som kommer att bli en allt viktigare del av dagens och framtidens lösningar för energieffektivisering. Vi hälsar…

Vinnovastöd till nytt projekt

Sustainable Innovation har fått 440 000 kronor i bidrag från Vinnova för förstudiefasen till projektet TransOpt. Projektet TranOpt fokuserar på att effektivisera och optimera gods- och distributionstrafik i storstadsmiljö. Både teknikutveckling och affärsmodeller ingår och projektet kommer att genomföras som ett storskaligt demonstrationsprojekt i samband med utvecklingen och byggnationerna av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Förstudien…

100-miljonersvallen sprängd

I och med de projekt som startade under november har innovations- och utvecklingsföretaget Sustainable Innovation (Sust) passerat en viktig milstolpe: Den sammanlagda omsättningen av projektportföljen uppgår nu till över 100 miljoner kronor.

Stort intresse för projekt Skeppsholmen

Söndagen den 13 september hölls traditionsenligt den årliga Skeppsholmsdagen. Tusentals besökare passade på att besöka annars låsta lokaler och fartyg. För Sust och projekt Skeppsholmen var det dessutom premiär för den visningslägenhet på Kastellholmen som ingår i projektet. Ca 600 personer passade på att besöka lägenheten och fick en guidad visning av vad som kan…