Studiebesök på slussenbygget – En digital byggarbetsplats

Är det verkligen så att Slussen byggs helt utan pappersritningar? Hur används VR-teknik för underlätta i byggnationen? Vad menar vi egentligen när vi pratar om digitalisering av slussenbygget?  I onsdags morse anordnades ett studiebesök på slussenbygget för att diskutera digitalisering och hur vi använder oss av digitalisering i bygget av nya Slussen. På talarlistan stod David…

Studiebesök på Sveriges smartaste elnät

I måndags samlades ett 50-tal personer i Uppland Energis lokaler för att lära sig mer om projekt VäxEl som drivs i Björklinge. Projektet VäxEl drivs av Sustainable Innovation, Upplands Energi, Ngenic, Ferroamp, Chargestorm och STUNS Energi och i måndags bjöd vi in till studiebesök för att förklara projektet, hur alla komponenter hänger ihop och låta…

Frukostseminarium: Allmännyttans utmaningar – eller nyttan med allmännyttan

Vilka utmaningar finns det i bostadsbyggandet idag? Hur ska vi renovera de befintliga bostäder vi har och hur ska vi tackla de sociala frågor som uppkommer i samspelet mellan dessa frågor? Torsdagen 25 januari anordnade vi på Sustainable innovation ett frukostseminarium om allmännyttans utmaningar och nyttan med allmännyttan. Talare var Anders Nordstrand, VD på SABO….

Framgångssagan summerad – vilket logistikprojekt! ÄlskadeStad/InterCityLog

Framgångssagan – vilket logistikprojekt! Nu är slutrapporten med alla erfarenheter rykande färsk, och vilket projekt! Hållbarhetspris, nya affärsmodeller, unika samarbeten och stor energieffektivisering som resultat.    I det här projektet har vi tillsammans demonstrerat och utvärderat en lösning där både återvinningsbil och distributionsbil ersätts med ett, gemensamt, mindre elfordon med en specialbyggd lastbärare. Lösningen är…

Informationscentrum för hållbart byggande – se webbinariet här

Den 1 januari gick startskottet för Informationscentrum för hållbart byggande. Efter flera års utredningar och förslag har nu ett centrum inrättats för att främja energieffektivisering vid renovering och att främja energieffektivt byggande.  Tillsammans med Svensk Byggtjänst, Nationellt Renoveringscentrum, RISE, IVL och Sveriges energikontor är vi i full gång med att skapa förutsättningar för en ökad energieffektivisering…

Ny studie visar att elbilstaxi är lönsamt

Ny studie visar att elbilstaxi är lönsamt   En ny studie från KTH visar att elbilar kan vara lönsammare i taxiverksamhet jämfört med både diesel och biogasbilar. Låga driftskostnader, hög efterfrågan samt smarta strategier från taxiförare är bidragande orsaker till resultatet. I studien som är baserad på verklig kördata från Taxi Stockholm har Tesla Model…

Nu är vi nära boomen för elbilen och lösningarna för elnätet

Nu är vi nära boomen för elbilen och lösningarna för elnätet I många projekt arbetar Sustainable Innovation med att sänka trösklar för fossilfria fordon, öka efterfrågan och samtidigt utveckla tekniken för elnäten att smidigt hantera detta. Nu är boomen för smarta elnät och elbilarna nära. Utvecklingen går snabbt framåt. Artiklar såsom den om nybilsköp i…

Mikronät i Askersund kombinerar elenergilagring, lokal solelproduktion, elbilsladdning och energistyrning i byggnader

Användning av lokala batterilager ger förutsättningar att jämna ut laster och därmed bidra till ett hållbart, robust och kostnadseffektivt energisystem. Demonstrationsprojektet i Askersund kombinerar elenergilagring med lokal solelproduktion, laddning av elbilar och styrning av energianvändning i byggnader. Genom det här demonstrationsprojektet vill vi utveckla kunskap och praktisk erfarenhet av energilagring inkl. styrning/optimering av energiflöden. Projektets…

Fler köper elbilar om man räknar på hela ägandekostnaden

En ny studie publicerad av Jens Hagman, Sofia Ritzén och Jenny Janhager Stier vid KTH, visar att av 980 identifierade nybilsköpare utförde 58 procent ingen beräkning av den totala ägandekostnaden innan köp. Konsumenternas ofta irrationella beteende kan ses som intressant i förhållande till de nya fordonstyper som nu lanseras, exempelvis batterifordon. I en studie som genomfördes 2015…