Välkommen till den nya beställarsamverkan för lokala energisystem!

Vill du arbeta tillsammans med andra beställare för erfarenhetsutbyte, utveckling och upphandling av lokala energilösningar? Energimyndigheten har gett Sustainable Innovation i uppdrag att koordinera starten av en ny beställargrupp med fokus på detta område. Vi hoppas att du vill vara med redan från starten! Anmäl dig här Medverkan i beställargruppen är kostnadsfri men medverkande organisationer…

Avancerade simuleringar och komplexa samband

Nu är vi igång med att utveckla den avancerade styrlogik som vi behöver för att kunna genomföra Växel projektet. Jonathan från Ngenic sitter nu och testbygger olika scenarier där vi simulerar och testar och fram logik baserat på mätdata från våra fälttester. Vi arbetar med en optimerare som ständigt försöker förutspå framtiden och styra alla…

Frukostseminariet om Digital transformation – Hur gör man?

Digital transformation – Hur gör man? Ordet digitalisering ligger idag på mångas läppar. Att digital mognad ger ökad konkurrenskraft för företag och organisationer vet vi, men hur ska man rusta för förändringen? Var ska man börja sin digitala transformation för att utveckla sin konkurrenskraft och hur arbetar framgångsrika företag med detta?  Detta handlade månadens frukostseminarium…

Nu gör vi ett unikt experiment i Göteborg och testar Vita Certifikat för att minska effektbehovet

Unikt experiment i Göteborg testar Vita Certifikat för att minska effektbehovet Nu startar ett unikt experiment i Göteborg för att utveckla energisystemet. Projektet som drivs av Göteborg Energi, Naturskyddsföreningen med flera erbjuder fastighetsägare ekonomiskt stöd för att genomföra energiåtgärder som minskar effektbehovet i elnätet och fjärrvärmesystemet. På så vis underlättas övergången till förnybara energikällor som…

Kundernas behov i framtidens energisystem med IEM – 5 insikter presenterades på Solelmässan

Tidigare idag presenterades Maria Säfström, vice VD och hållbarhetschef på iHus, de 5 insikterna från Energimyndighetens satsning Intelligent Energy Management på Solelmässan i Uppsala. Efter seminariet fanns projektdeltagarna på plats för att diskutera frågorna vidare med nyfikna och intresserade deltagare, alltifrån studenter till fastighetsägare och energibolag. Klicka här för att anmäla intresse för att delta…

Mariestad får Sveriges första elväg

För första gången testas elvägar i öppen stadsmiljö i Sverige. Platsen är Mariestad och inom kort kommer en ny elbuss och en distributionsbil att rulla längst skenorna på gatan. Testet är en del av det projektet ”Fullelektriska distributionsbilor med automatladdning” som Sustainable Innovation är med och driver.   När nya innovationer rullar ut på öppen…

Allmännyttans innovationslabb ska minska bostadssegregationen

Allmännyttan kraftsamlar för ökad sysselsättning, bättre skolresultat, trygghet och stärkt samhällsservice. Sustainable Innovation har tillsammans med SABO initierat ett spännande projekt mot en bättre socialhållbarhet De allmännyttiga bostadsföretagen tar redan idag ett stort socialt ansvar men vi vill och kan göra mer nu när det svenska samhället står inför stora utmaningar. Med projektet vill vi…

Projekt FTX i miljonprogrammet: Energianvändningen minskade med 24 procent

Nya tilluftsdon med ljuddämpning och möjlighet till alternativ utelufttemperatur. Det är två innovationer som prövas i några flerbostadshus i södra Linköping. Testen av innovationerna ingår i ett projekt som utvärderar nyttan av och möjligheterna att införa FTX (fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning) vid renovering av miljonprogramshus. Ventilationen i två hyreshus i Kvinneby i Linköping,…

Nu testas det nya webbverktyget för effektiv renovering

Runt om i landet testas nu det nya webbverktyget som ska hjälpa alla som vill renovera sin villa mer klimatsmart. När renoveringen står för dörren kan man med fördel passa på att energieffektivisera. Det lönar sig både för klimatet och plånboken. Elräkningen är för hög och det är dags att göra något åt det. Ska…

Grön BoStad Stockholm lanserar stöd för att utvärdera hållbara lösningar

Stöd till verifiering av produkter och tjänster, och ny testbädd i februari   Via projekt Grön BoStad Stockholm som Sustainable Innovation är med och driver kan små och medelstora företag få ekonomisk hjälp för att utveckla tekniker och tjänster. Det sker till exempel genom teknisk verifiering och bedömning av miljöeffekter. Upp till 150 000 kronor…