Beställargruppen för lokala energisystem

 

Omställningen pågår mot målet att Sverige 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. Ett led i omställningen är att Energimyndigheten tar initiativ till starten av en ny beställargrupp med fokus på byggnadsnära lösningar för lokal produktion, energilagring och inte minst intelligent energistyrning.

 

Målet är att underlätta utvecklingen av lokala, förnybara energisystem och se till att produktionen används på ett optimalt sätt, både utifrån ett lokalt perspektiv och i samspel med omvärlden. Styrning och lagring av energi kommer att spela en allt större roll när våra energisystem går mot att bli 100 procent förnybara. Beställargruppen kommer därför att fokusera på systemperspektivet och de olika behovs- och kravbilder som finns när det gäller t.ex. solceller, styrning och lagring.

Arbetet drivs i en beställargrupp, dels för att kunna nå många på samma gång, men framförallt för att ta tillvara deltagarnas gemensamma kompetens och tidigare erfarenheter och på så sätt hjälpa alla till bättre affärer. Det kommer senare i arbetet finnas möjlighet att gå samman i större eller mindre undergrupper beroende på behov och intresse.

Starten av beställargruppen koordineras av Sustainable Innovation i samverkan med Energimyndighetens beställargrupper Bebo och Belok. Som stöd finns dessutom Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten, samt resultaten från de pilotstudier som genomförts inom projektet Intelligent Energy Management (IEM).