Lägg till i din kalender 2019-02-07 10:00 2019-02-07 15:00 Europe/Stockholm Workshop open space: Framtidens samhällsbyggnad

Framtidens samhällsbyggnad Välkommen på idéworkshop! Har du en idé eller en utmaning som du gått och tänkt på? Något som har med smarta städer, byggprocessen eller kanske medborgardialog i samhällsplaneringen att göra? Välkommen till workshopen där vi gör idé till verklighet.   När: 7 februari kl. 10:00-15:00 inkl. god lunch och en massa fika Var: Drottninggatan…

Ljussalen, Drottninggatan 33, Stockholm

Workshop open space: Framtidens samhällsbyggnad

  • 10:00-15:00
  • Ljussalen, Drottninggatan 33, Stockholm

Framtidens samhällsbyggnad
Välkommen på idéworkshop!

Har du en idé eller en utmaning som du gått och tänkt på? Något som har med smarta städer, byggprocessen eller kanske medborgardialog i samhällsplaneringen att göra? Välkommen till workshopen där vi gör idé till verklighet.

 

När: 7 februari kl. 10:00-15:00 inkl. god lunch och en massa fika
Var: Drottninggatan 33, Stockholm
Anmäl dig här: idéworkshop (anmäl dig senast 3 februari)

Era idéer har chansen att få 100 000kr och stöd för vidareutveckling!

Tillsammans med ledande experter och aktörer från relevanta sektorer kommer vi under dagen att brainstorma fram olika lösningar på utmaningar och undersöka hur vi kan få dem att bli verklighet. Det kanske finns fler som har funderat på samma sak? Passa på att registrera dig idag så hamnar din idé i fokus när vi sätter agendan!

 

Experter på plats är bland andra…

Planering i Co-creation med medborgarna, Josephine Nellerup, Stadsbyggnadskontoret i Malmö
Genomförandeskedet bygg, Kent Eriksson, KTH
Smart City, Claus Popp Larsen, RISE
Visualisering, Nils Berglund, Vyer
Sensorer i byggmaterial, Joachim Lindborg, Sustainable Innovation
Öppen! För er som vill pitcha egna områden och idéer

 

Workshopen ingår i projekt Idéverkstan med målet att skapa tätare relationer mellan aktörer som på olika sätt arbetar med samhällsbyggnad samt mellan aktörer och medborgare. Detta för att bädda för en snabbare, billigare, och mer hållbar utveckling. Fokus ligger framförallt på att undersöka och utveckla digitaliseringens möjligheter att snabba på processen för samhällsbyggnad. Helt enkelt, vi vill tillsammans med er skapa en smartare och mer hållbar stad.

Sustainable Innovation anordnar workshopen tillsammans med Urban ICT Arena, Lantmäteriet och KTH. Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Läs mer

Varmt välkommen!

Workshopen hålls i ett Open Space-liknande format. Den som har ett område eller idé pitchar detta inför deltagarna och när alla idéer presenterats väljer man den grupp vars idé man vill vara med och diskutera (man får gärna delta även utan idé och problemställning).

 

Workshopen är en del i projektet Idéverkstad Innovationslabb. Läs mer…