Lägg till i din kalender 2019-07-02 12:00 2019-07-02 13:00 Europe/Stockholm Luncha med experterna: Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?

Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät? Brist på kapacitet i våra elnät hämmar tillväxt i städerna. Samtidigt drivs projekt som har potential att frigöra stora mängder effekt, om fler vågar testa nya idéer i praktiken och om regelverket hänger med i utvecklingen. Välkommen till ett lunchsamtal där lösningarna finns inom räckhåll. Talare: Kristina Starborg, Uppsala…

Hållbarhetsarenan, Teaterskeppet, Visby hamn

Luncha med experterna: Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?

  • 12:00-13:00
  • Hållbarhetsarenan, Teaterskeppet, Visby hamn

Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?

Brist på kapacitet i våra elnät hämmar tillväxt i städerna. Samtidigt drivs projekt som har potential att frigöra stora mängder effekt, om fler vågar testa nya idéer i praktiken och om regelverket hänger med i utvecklingen. Välkommen till ett lunchsamtal där lösningarna finns inom räckhåll.

Talare: Kristina Starborg, Uppsala kommun, Johan Söderbom, RISE, Bo Normark, Battery Alliance, Mats Karlström, Ferroamp, Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft, Susanne Karlsson, Energimyndigheten. Moderator: Joachim Lindborg.

Arrangörer: Sustainable Innovation, Forum för smarta elnät, Power Circle

 

Elektrifiering, digitalisering och växande regioner skapar en ständigt ökande efterfrågan på effekt. Städer och företag känner redan av kapacitetsbristen i elnäten och det finns en oro för växande utmaningar till följd av långsam utbyggnadstakt och den pågående omställningen av energisystemet. Men det finns verktyg som hjälper till att ta vara på elsystemets inneboende flexibilitet, genom innovativ samverkan mellan nätägare, teknikleverantörer, kommun, fastighetsägare, hushåll, industri, forskare och entreprenörer.

Under det här seminariet, som genomförs över lunch vid sittande bord, delar vi erfarenheter och kunskap med varandra – problemägare och problemlösare tillsammans. Fokus ligger på innovationer och tjänster på lokal nivå som kan bidra till att lösa den växande effektutmaningen. Vid varje bord har vi en expert – en av de nyckelpersoner som är med och förändrar Sveriges energisystem. Antalet platser är begränsat så kom i tid.

Till almedalskalendariet >>