Lägg till i din kalender 2019-03-06 09:00 2019-03-06 13:00 Europe/Stockholm Seminarieserie: Hållbar innovativ upphandling

Grön BoStad Stockholm bjuder in till inspirationsserie om Hållbar innovativ upphandling Vad är hållbar upphandling? Hur genomförs en upphandling? Vad finns det för vanliga fallgropar? Välkommen till tre inspirerande halvdagar med kunskapsspridning, workshops och nätverkande – hela tiden med fokus på innovativ upphandling inom bygg, bostäder och lokaler. Vi riktar oss till alla som är…

Seminarieserie: Hållbar innovativ upphandling

  • 09:00 - 13.00

Grön BoStad Stockholm bjuder in till inspirationsserie om

Hållbar innovativ upphandling

Vad är hållbar upphandling? Hur genomförs en upphandling? Vad finns det för vanliga fallgropar?

Välkommen till tre inspirerande halvdagar med kunskapsspridning, workshops och nätverkande – hela tiden med fokus på innovativ upphandling inom bygg, bostäder och lokaler. Vi riktar oss till alla som är intresserade av upphandling, men framförallt beställare inom kommuner och kommunala bolag.

Dagarna kommer gå igenom hur du gör en hållbar och innovativ upphandling från början till slut, tillsammans med Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult. Vid varje tillfälle kommer också en inspirerande person bjudas in för att dela med sig av sina erfarenheter av hållbar upphandling. 

De tre tillfällena kommer fokusera på de olika delarna av en upphandling

6 mars  hur förbereds bäst en upphandling?
-Stefan Lundberg på Ekobrottsmyndigheten är inspirationstalare 

28 mars – hur genomförs en hållbar och innovativ upphandling?
-Johan Almesjö, VD på HBV är inspirationstalare

11 april – varför är uppföljning viktigt och hur bör en upphandlande organisation tänka kring det?
-Agneta Dahlgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Järfälla kommun är inspirationstalare 

Alla dagar kommer även att innehålla en nätverkslunch där vi pratar om goda exempel och delar med oss av egna goda erfarenheter av hållbara upphandlingar.

För att få ut så mycket som möjligt av dagarna ser vi helst att du deltar på samtliga träffar. Om du har förhinder vid något tillfälle men fortfarande vill medverka, kontakta Lovisa (lovisa.bengtsson@sust.se) så försöker vi lösa det ändå.

När? 6 mars, 28 mars och 11 april 2019, 09:00 – 13.00
Var? Centralt i Stockholm, exakt plats meddelas när vi vet hur många som anmält sig.

Dagarna är helt gratis men du behöver anmäla dig i förväg. Anmälan sker via länken här: https://www.simplesignup.se/private_event/145837/ea3196bbd5

 

   Amar Al-Djaber

_________________________________________________________________________________________

Grön BoStad Stockholm– om att bygga grönare, smartare och bättre.
Grön BoStad Stockholm är ett samverkansprojekt som bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen i Stockholm och Sustainable Innovation.
www.gronbostadstockholm.se