Besök av japanska AIST

Idag fick vi på Sustainable Innovation besök av den japanska forskningsorganisationen AIST. Totalt var det nio besökare som alla jobbar i den statligt finansierade innovationsbranschen i Japan. Diskussionerna handlade framförallt om den så kallade Valley of death. Alltså hur vi får statligt finansierade innovationer att ta fart och sprida sig på marknaden. Problemen såg ganska…

Vill ni vara med på hållbarhetsarenan 2019?

Nu är det dags att boka lokal för Hållbarhetsarenan 2019. Förra året slogs de flesta rekord tänkbara och vi satsar såklart på att få till en lika välbesökt och intressant arena som förra året. 2018 var på många sätt ett rekordår för Hållbarhetsarenan i Almedalen. 3300 besökare, 46 arrangemang, representanter från samtliga partier kom för…

Frukostseminarium om framtiden för elnäten – Mikronät

Vanliga solelanläggningar fungerar inte när det blir strömavbrott. Kan man koppla bort sig helt från elnätet? Vissa säger att elbilen är det största hotet mot elnätet medan andra menar att de kan bli en resurs för framtidens elnät. Hur blir det egentligen och vilka hinder och vägval står vi inför? Den 25 oktober gick månadens…

Frukostseminarium idag: Framtidens mikronät samarbetar

Framtidens mikronät samarbetar Vanliga solelanläggningar fungerar inte när det blir strömavbrott. Kan man koppla bort sig helt från elnätet? Vissa säger att elbilen är det största hotet mot elnätet medan andra menar att de kan bli en resurs för framtidens elnät. Hur blir det egentligen och vilka hinder och vägval står vi inför?   Följ…

Referat från frukostseminarium den 27/9 om cirkulärt byggande

Inför en fullsatt sal i Sustainable Innovations lokaler samlades 5 aktörer för att diskutera framtiden för det cirkulära byggandet. Samtalet handlade om de förändringar i avfallslagstiftningen med syfte att öka återanvändningen av stenmatrial inom byggindustrin som Naturvårdsverket precis presenterat.  Under följer ett referat från frukosten: En samlad expertpanel var eniga om att det behövs förändringar för…

Frukostseminarium idag: Hur kan vi skapa en mer cirkulär byggindustri?

Snart börjar det! Höstens hetaste samtal om cirkulär byggindustri. Naturvårdsverket kommer inom kort att presentera förändringar i avfallslagstiftningen med syfte att öka återanvändningen av stenmatrial inom byggindustrin. Byggindustrin har en rad förslag på förbättringar som kan bidra till att vi både når våra nationella miljömål och de globala målen för hållbar utveckling. I panelen hittar du: Erika…

Gordon Strömfelt blir ny projektledare för Nollzon

Nollzon har idag drygt 85 000 anslutna anställda och över 10 000 000 hotell och evenemangsgäster per år. Nu tar Gordon Strömfelt över rollen som projektledare för den ideella organisationen Nollzon som framgångsrikt ökat efterfrågan på elbilstaxi. ”Tyst och ren trafik nu” är parollen som Nollzon har använts sig av sedan start och målet är att…

Välkommen på frukostseminarium 27/9 om hur vi skapar en mer cirkulär byggindustri

Torsdag den 27/9 bjuder vi in dig till ett panelsamtal om hur vi gör byggbranschen mer cirkulär. Samtalet kommer att ta avstamp i Naturvårdsverkets förslag att förändra avfallslagstiftningen.  Naturvårdsverket kommer inom kort att presentera förändringar i avfallslagstiftningen med syfte att öka återanvändningen av stenmatrial inom byggindustrin. Byggindustrin har en rad förslag på förbättringar som kan…

Blockchainteknik testas för smarta lokala elnät

Nu ska blockchainteknik för försäljning av el mellan hushåll testas i Uppsala som en del i ett nytt EU-projekt. I praktiken innebär det att det kommer bli lättare för privata hushåll att sälja egenproducerad el till varandra. Projektet heter NEMoGrid och är ett projekt där olika forskningsinstitut och företag från Sverige, Tyskland och Schweiz samarbetar…

Den femte september pratar vi om hållbara transporter på Transportdagen i Visby

Roland Erlander som är projektledare hos oss på Sustainable Innovation kommer den femte september att hålla seminarium om elbilstaxi, lätta elfordon och Nollzon i Visby på Transportdagen som anordnas av Region Gotland, Gotlands länsstyrelse och Fossilfri framfart.   Dagens tema är hållbara transporter och kommer bland annat innehålla seminarier om hållbara bränslen, elektrifiering av fordon…