Vi driver utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle. Fokus är marknadsnära och innovativa lösningar inom mobilitet, bebyggelse och energisystem. Vi drivs av att praktiskt utveckla, demonstrera och sprida hållbara lösningar i näringslivet och samhället.


Allt fler stater, multinationella företag och andra aktörer utvecklar en tydlig kompassriktning för energi- och klimatomställningen men för att göra skillnad måste planerna tas från ritbordet till verkligheten. Tillsammans med våra medlemmar förverkligar vi den hållbara framtiden.

Utvecklingsprojekt

För att nå det resurseffektiva samhället måste vi jobba långsiktigt. Vi driver ständigt över 20 projekt parallellt med drygt 130 miljoner kronor i omsättning. De flesta av våra utvecklingsprojekt har en tidsperiod mellan tre och fem år. Det resulterar i gedigna lösningar och leder till faktiska implementationer. På det sättet skapar vi hållbara affärer och gagnar svensk export och svensk konkurrenskraft, samt hjälper Sverige att nå sina klimatmål.

Våra projekt fokuserar på mobilitet, bebyggelse, och smarta system. I alla projekt stödjer vi hållbara innovationer genom att skapa samverkan mellan våra medlemsföretag, forskare, och entreprenörer.

Kommunikation

Vi förverkligar hållbara innovationer genom samverkan. För att en idé ska tas från ritbordet till marknaden behövs mötesplatser där allmänheten, entreprenörer, finansiärer och företag kan mötas för att förverkliga idén.

Sedan 2009 har Teaterskeppet i Almedalen varit vår och allmänhetens årliga mötesplats för hållbarhet. I år hölls 40 seminarier ombord med 2800 deltagare.

Vi har tidigare delat ut ENERGIdéPRISET där vi uppmanade hela landets kommuner och landsting att bli mer energieffektiva. Bland finalisterna kan man bland annat hittat lösningar som har lett till energieffektivare kollektivtrafik, tjänsteresor och miljonprogramshus.

Internet of Things Day är ett globalt initiativ för att lyfta fram möjligheterna med att koppla samman våra saker med sensorer. Internet of things leder till en otrolig potential för resurseffektivisering. Tillsammans med våra partners arrangerar vi IoT Day i Stockholm varje år.

Vi anordnar även Månadens Frukostseminarium där vi bjuder in allmänheten till spännande möten med personer som jobbar inom innovation och hållbarhet.

Vi är också med och driver Informationscentrum för hållbart byggande tillsammans med ett antal stora aktörer för att främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande. Här samlar vi forskning, resultat och erfarenheter som ska underlätta för att ta hållbara beslut inom området.

Företaget och ägare

Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energieffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White och WSP är medlemmar.

För mer information, hör gärna av dig till oss.