Dynamiskt inköpssystem för solenergi och stödverktyg för beställning

 

Tillsammans med HBV, allmännyttans inköpsfunktion har Sustainable Innovation och Grön BoStad Stockholm utvecklat ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för solenergi och ett stödverktyg för att ta fram underlaget.

Ett DIS är en upphandlingsform som introducerades i nya Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan användas för återkommande inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader och kan ses som ett komplement till ramavtal. DISet passar bättre för ”sällanköp” där den tekniska och ekonomiska utvecklingen sker snabbt och behov och förutsättningar skiljer sig mellan upphandlande parter. Upphandling av solenergi passade därför utmärkt för att testa att göra ett DIS till HBVs medlemmar.

Tack vare hur DISet som upphandlingsform fungerar ger det också en ökad möjlighet för små- och medelstora bolag att delta, och underlättar bevakningen av upphandlingar eftersom alla som är kvalificerade leverantörer informeras när nya upphandlingar blir tillgängliga i DISet. Samtidigt går det också att ansluta och lämna under giltighetstiden.

Vill du veta mer om Dynamiska inköpssystem? Läs mer hos HBV >>

Stödverktyget
För att hjälpa beställare har vi tagit fram ett stödverktyg som hjälper till att ta fram ram- och objektsbeskrivning av ert projekt. Trots att det är framtaget till DISet borde de kunna vara till stöd för de flesta beställningar av solceller – så länge det handlar om köp och inte leasing. Stödverktyget är framtaget i Access och fungerar därför enbart i Windows. Om du inte har Access i Office-paketet finns en gratis Runtime-verison att ladda ner här. Mer information om hur du gör hittar du på sidan 5 i beställarhandledningen.

Länk till nedladdning av stödverktyget
Länk till stöddokumenten

För HBVs medlemmar
HBV hjälper även till vid kvalificering och utvärdering av anbud samt upprättande av tilldelningsbeslut som sker tidigast tio dagar efter annonsering av respektive upphandling/beställning.

För mer information om beställning, besök HBVs sida >>


Leverantörsdag 31 jan 2019

Som ett led i att stärka både beställare och leverantörer ordnades en kunskapshöjande förmiddag för solel-leverantörer i slutet av januari. Amar Al-Djaber från Zian AB inledde med tips till SME om hur man kan jobba tillsammans med LOU för att göra bättre affärer och efter en fika berättade Ville Gruner mer om det dynamiska inköpssystemet för sol-energi.

Här nedan ser du inspelningar från dagen:

Att delta i upphandling med Amar Al-Djaber, Zian AB

Det dynamiska inköpssystemet för solenergi med Ville Gruner, HBV