Tack för alla intressanta bidrag från ingenjörer, studenter och uppfinnare som har funderat kring smartare och kostnadseffektivare mät- och insamlingssystem för vatten!

I Sverige är det lätt att ta varmvatten och energi för givet. Men på många platser i världen och Europa är det livsviktigt att hushålla med resurser. I tävlingen efterfrågade vi innovativa tekniklösningar för mätning av vattenvolym, varmvattenenergi, men betonade även värdet av en bredare ansats med fokus på beteendeförändring.

Vinnare är Wattometern!

Genom en väl genomförd analys av dagens installationsteknik för vattenmätning har flera grundproblem kunnat lösas. Resultatet har blivit en metod för vattenmätning som använder sig av befintlig teknik på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt.

Juryns hedersomnämnanden…

Energiflödesmätaren: Med en nyskapande idé förändras här begreppet vattenmätning. Genom att använda additiv tillverkning som kräver minimal materialåtgång och underhåll skapas förutsättningar för en helt ny generation vattenmätare.

Bakgrund

Varmvatten utgör 20 procent av ett vanligt hushålls energianvändning. I flerbostadshus delas oftast kostnaden av den totala varmvattenkonsumtionen lika mellan de boende i huset och läggs sedan på hyran − oavsett hur mycket varmvatten var och en gör av med.

Ett sätt att spara på både vatten och energi är att mäta den individuella konsumtionen.

Helt enkelt: Om människor får se svart på vitt hur mycket varmvatten de gör av med och vad det kostar så minskar de sin energianvändning. Men kan det finnas andra sätt än debitering för att skapa förändringar? Finns det kanske andra sätt att se på hela problematiken?

Nya tekniska lösningar

Dagens tekniska lösningar som mäter användning av varmvatten/varmvattenenergi är både för dyra och krångliga att installera i befintliga fastigheter för att det ska vara kostnadseffektivt.

Med hjälp av seminarier, diskussioner och tävlingen har vi kommit en bit på väg för att minska energianvändningen inte bara i Sverige, utan i hela världen. Sustainable Innovation har ett brett kontaktnät som hjälper våra innovatörer att göra affärer av sina uppfinningar.

Om tävlingen

Tävlingen bestod av två tävlingsdelar alternativt en kombination av dessa: Mättekniska lösningar för installation och underhåll samt informationsinsamling kombinerat med visualisering och debitering. Syftet med tävlingen var att uppmuntra utvecklingen av kostnadseffektiva lösningar för individuell mätning av vatten och/eller varmvattenenergi i flerbostadshus. Många nybyggen i Sverige har redan individuella vattenmätare och därför var tävlingens mål främst att hitta lösningar till befintliga fastigheter där man måste kompletera med mätare.

Bedömningen av bidragen har skett avseende kostnadseffektivitet, innovationspotential och hållbarhetsperspektiv.

Om oss

Bakom tävlingen ” Nytänkande vattenmätning” står Sustainable Innovation med finansiering från Vinnova. Sustainable Innovation är en icke vinstgivande projektorganisation som driver projekt tillsammans med ledande företag, högskolor och myndigheter för en minskad energianvändning. tillsammans med oss har vi teknik och kunder samt producenter i form av Riksbyggen, HSB och Sabo som representerar kundsidan och efterfrågar dessa lösningar, Intel och Östnor står för möjlig teknik både i kranar och mätdatahantering.

 

lightbulb

Alla bidragen i förkortad form

Vi fick in många spännande bidrag, kontakta gärna dessa om du vill ha mer information om deras idé.


Energismart visualisering botha@exibea.se

Snygg visualisering i dator, mobil och/eller läsplatta genom användning av befintlig energihubb (som idag läser av elmätaren). Att kombinera vattenkonsumtion, elanvändning och uppvärmning i ett och samma system ger effekt.


Cost-Efficient Metering glenn@mensa.se

Trådlösa och batterilösa sensorer som mäter temperaturfortplantning monteras utanpå befintliga rör. Systemet kan konfigureras för att fungera även på komplexa rörinstallationer med flera rör per fastighet.


Energilövet johan@interimmarketing.se

En lättmonterad och designad energimätare som ändrar färg beroende på varmvattenförbrukning. Lövet avdramatiserar energifrågan och är tänkt att väcka och öka nyfikenheten samt förståelsen kring energikostnader.


Differenstemperaturmätning johannes@1min.se

Mätning av momentant varmvattenflöde genom beräkning av information från tempgivare mellan två givna punkter. Givarna monteras utanpå vattenrör, data samlas in och skickas till "molnet" där beräkning sker med hjälp av en algoritm. Flödesmätningen görs helt utan rörliga delar, med minimala ingrepp.


Tap-n-dose® oskar@xenidev.com

Tap-n-dose® är en flödesmätare för kranar som mäter små vattenvolymer och ersätter traditionella mått som t.ex. decilitermåttet för dosering av vatten. Mätaren monteras på befintlig vattenkran och sänker vatten och energiförbrukning.


Inga rör ska kapas kristoffer.sygel@compwell.biz

Flödes- och temperaturmätning av vatten. En ultraljudsensor limmas fast utanpå befintliga rostfria eller kopparrör och kopplas till en elektronikenhet. Den sköter sedan mätning och kommunikation samt visualiserar data på en lokal display.


Magnetinduktiva givare för flödesmätning carl.sydenhag@gmail.com

Inom bil- och båtbranschen finns massproducerade billiga givare för bensinflöden. Idén är att flytta över denna teknik till vatten- och fördelningsmätning. Mättekniken är mogen och används på många ställen.


Energiflödesmätare thomas.gillblad@3d-mid.se

En trådlös energiflödes- och värmemängdsgivare on-line. Givaren utformas som ett standardrör med 3D elektronik. Målsättningen är att ta fram en kostnadseffektiv kombinationsgivare som mäter tryck, temperatur, flöde och energimängd samtidigt.


Wattometern ola.karlsson@aol.com

Wattometern baseras på en befintlig produkt för temperaturmätning. Sensorn monteras utanpå röret och med matematiska algoritmer skapas en noggrann flödesberäkning.


Varumärkning Droppen Janne.tegner@gmail.com

Deklaration av vattenkonsumtion, energiförbrukning och ekologiskt "footprint" på varor, t.ex. genom en ny märkning (Droppen) med färgval och siffror som tydligt visar vilken miljöpåverkan varan har. Detta för att öka medvetenheten hos konsumenten.


Beteende och feedback Gael.chosson@afconsult.com

Idén är att sätta fast en enkel mätare på röret som ger feedback på kundens vanor vilket jämförs med vad som är miljövänligt. Feedback skickas sedan med tips på hur kunden kan ändra sitt beteende och uppnå mål för sin vattenanvändning.

 

 

 

 

Deltagare

hsbintelsabo_logotypeOstnor_logotyp_liten
 

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required

 

 

 

 

 

 

Email Format